Thứ ba, 30.06.2015 GMT+7

Công bố khoa học khoa Địa chất

THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ (Dành cho nhà khoa học có học vị từ tiến sĩ trở lên), ĐĂNG KÝ VÀ PHÂN LOẠI CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU TRONG CÂU LẠC BỘ, ĐĂNG KÝ VÀ PHÂN LOẠI CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM.

( Xem chi tiết file đính kèm)

Đường dẫn của bản tin này: index.php?f=news&do=detail&id=72&t=cong-bo-khoa-hoc-khoa-dia-chat
© KHOA ĐỊA CHẤT - ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HÀ NỘIEmail: support@khoadiachat.edu.vn