Liên hệ

THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI

 Khoa Địa chất – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội

 Địa chỉ: Tầng 6, nhà T5, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

334 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội

 Điện thoại : (+84-4) 38585097      FAX (+84-4) 38583061

Email : vanphongkhoa.kdc@hus.edu.vn

 Website : www.geology.hus.vnu.edu.vn