HỘI THẢO KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN HỘI TRẦM TÍCH VIỆT NAM

🌈HỘI THẢO KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN HỘI TRẦM TÍCH VIỆT NAM
🍁Sáng 19/8/2023, Hội Trầm tích Việt Nam tổ chức Hội nghị khoa học thường niên năm 2023 tại Khoa Địa chất. Đến dự có PGS.TS. Đỗ Cảnh Dương, Nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Chủ tịch đương nhiệm Tổng hội Địa chất Việt Nam; GS.TS. Trần Văn Trị, Phó Chủ tịch Tổng hội Địa chất VN; PGS.TS. Phạm Huy Tiến – Nguyên Chủ tịch Hội trầm tích VN; các lãnh đạo các hội chuyên ngành trực thuộc Tổng hội Địa chất, và đông đảo hội viên Hội trầm tích VN đến từ các trường, viện và các cơ sở đào tạo nghiên cứu khác trong cả nước. GS.TS.NGND. Trần Nghi, Chủ tịch Hội Trầm tích Việt Nam khai mạc và chủ trì hội thảo.
.
.
.
☘️Hội thảo khoa học thường niên năm 2023 của Hội Trầm tích Việt Nam năm diễn ra với 4 báo cáo khoa học được lựa chọn trình bày trực tiếp và các thảo luận chuyên đề để nâng cao hơn nữa hoạt động chuyên môn của hội. Danh sách các báo cáo được trình bày bao gồm:
.
.
.
1. GS.TS.NGND. Trần Nghi: Những đổi mới sáng tạo – trường phái nghiên cứu về trầm tích luận ở Việt Nam.
.
.
.
2. NCS. Trần Ngọc Diễn, TS. Hoàng Anh Khiển: Thống nhất thang địa tầng trầm tích Đệ tứ phần đất liền ven biển và biển ven bờ Việt Nam.
.
.
.
.
3. TS. Nguyễn Văn Hướng, PGS.TS. Nguyễn Thùy Dương, TS. Nguyễn Đình Thái, ThS. Đỗ Trọng Quốc, TS. Nguyễn Thị Hồng, NCS. Đào Trung Hoàn, PGS.TS. Đinh Xuân Thành, NCS. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, TS. Nguyễn Thùy Dương, NCS. Đặng Xuân Tùng Cổ khí hậu Pleistocen muộn – Holocen khu vực Tây Nguyên từ trầm tích Biển Hồ Gia Lai.
.
.
.
4. TS. Nguyễn Minh Quảng, PGS.TS. Doãn Đình Lâm, TS. Vũ Văn Hà, TS. Hoàng Văn Thà: Môi trường trầm tích Holocen đồng bằng châu thổ sông Mã.
.
.
.
🍀Phát biểu của các đại biểu và câu hỏi của các hội viên tham dự như PGS.TS. Đỗ Cảnh Dương, PGS.TS. Phạm Huy Tiến, GS.TS. Trần Văn Trị, TS. Ngô Quang Toàn, TS. Hoàng Anh Khiển, PGS.TS. Nguyễn Tài Tuệ,… đánh giá cao tính chuyên môn của hội thảo chuyên môn do Hội tổ chức, khảng định vai trò quan trọng của nghiên cứu trầm tích với hoạt động địa chất khoáng sản, đồng thời đánh giá cao đóng góp của GS. Trần Nghi trong đào tạo và nghiên cứu trầm tích ở Việt Nam. Các hội viên tham gia cũng đóng góp ý kiến để tăng cường hoạt động khoa học thường niên của Hội trầm tích Việt Nam, đa dạng hơn nữa chủ đề thảo luận chẳng hạn liên quan đến thạch học các đá carbonat phục vụ đối tượng thăm dò-khai thác dầu khí mới ở Việt Nam, tăng cường các hoạt động tư vấn – phản biện để hoạt động Hội ngày càng đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển chung của Tổng Hội Địa chất Việt Nam. Trước khi kết thúc phần thảo luận, các hội viên chia sẻ các tác phẩm mới, trong đó có các bài thơ mới xuất bản.
.
.
.
.
.
.
.
🎉Hội thảo khoa học thường niên Hội trầm tích Việt Nam năm 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp với chất lượng chuyên môn cao. Các đại biểu và hội viên tiếp tục tham dự giao lưu trực tiếp để trao đổi hợp tác nghiên cứu tại HUS Cafeteria.
✍️H.N.

Tin Liên Quan