CỰU SV KHOA ĐỊA CHẤT GIÀNH GIẢI THƯỞNG “CÔNG BỐ KHOA HỌC XUẤT SẮC NHẤT NĂM 2022” CỦA VIỆN HÀN LÂM KH&CN VN

🍂CỰU SV KHOA ĐỊA CHẤT GIÀNH GIẢI THƯỞNG “CÔNG BỐ KHOA HỌC XUẤT SẮC NHẤT NĂM 2022” CỦA VIỆN HÀN LÂM KH&CN VN 🍂
.
🌸☘️🌿TS. NGUYỄN NGỌC ANH, cựu sinh viên (K46), học viên cao học và nghiên cứu sinh Khoa Địa chất, đang công tác tại Viện Tài nguyên và Môi trường Biển, đã giành phần thưởng trị giá 30 triệu đồng với thành tích “CÔNG BỐ KHOA HỌC XUẤT SẮC NHẤT năm 2022”.
.
.
🫶Nghiên cứu được thực hiện với sự hỗ trợ kinh phí của Viện Hàn lâm KH&CN VN thông qua đề tài VAST05.01/20-21, TS. Nguyễn Ngọc Anh vai trò Chủ nhiệm. Kết quả nổi bật của đề tài thể hiện trong bài báo “An insight into source apportionment of metals in superficial sediments from the Tien Hai nature reserve of the Red River delta, Vietnam” đăng trên tạp chí MARINE POLLUTION BULLETIN (IF ~7.0), đã được trao giải ở lĩnh vực KHOA HỌC BIỂN, tháng 12/2022. Đặc biệt, việc phân tích các tham số vật lý và hóa học của trầm tích phục vụ cho công bố được hỗ trợ từ một số giảng viên Khoa Địa chất.
.
.
🌺Năm 2022, lần đầu tiên Viện Hàn lâm KH&CN VN tổ chức lựa chọn, đánh giá công trình khoa học xuất sắc nhất năm cho các lĩnh vực nghiên cứu. Thông qua 3 cấp Hội đồng khoa học cơ sở, Hội đồng khoa học chuyên ngành và Hội đồng thẩm định của Viện Hàn lâm KH&CN VN, đã lựa chọn được 05 công trình công bố xuất sắc nhất trong các lĩnh vực: Toán học – CNTT; Cơ học – Vật lý – CN Vũ trụ; Khoa học vật liệu; Môi trường – Năng lượng; và Khoa học Biển. TS. Nguyễn Ngọc Anh giành chiến thắng ở lĩnh vực Khoa học Biển. Liên quan đến đề tài VAST05, Chủ nhiệm đề tài đã có tổng cộng 04 công bố quốc tế trong ~3 năm đã qua.
⛳️Được biết, TS. Nguyễn Ngọc Anh sinh trưởng trong gia đình có hai thế hệ nối tiếp học tập tại Khoa Địa chất, cũng như gắn bó với Viện Tài nguyên và Môi trường Biển (tại Hải Phòng). Anh học tập liên tục tại Khoa Địa chất từ bậc đại học (giai đoạn 2001-2005, K46), thạc sĩ (2005-2008), cho đến tiến sĩ (2009-2014). Lúc sinh thời, cha của TS. Nguyễn Ngọc Anh đã truyền cho con trai tình yêu nghề, tính kiên định tuyệt vời để vượt qua nghịch cảnh, để dũng cảm chọn lối đi riêng. Ông cũng từng học đại học và (phó) tiến sĩ tại Khoa trong những năm ~1970 và ~1990! 🌹
✍️H.N.

Tin Liên Quan