Thông báo tuyển sinh thạc sĩ và tiến sĩ đợt 2 năm 2023

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ đợt 2 năm 2023. Các ngành đào tạo tại Khoa Địa chất gồm:

.

Thạc sĩ Địa chất học

Thạc sĩ Thạch học khoáng vật và địa hóa

Thạc sĩ Địa chất môi trường

Tiến sĩ Địa chất học

Tiến sĩ Thạch học khoáng vật và địa hóa

Chi tiết về từng ngành học, xem tại đây:

https://geology.hus.vnu.edu.vn/saudaihoc/

.

Hạn nộp hồ sơ: 30/8/2023

Chi tiết thông báo xem link phía cuối trang. Biểu mẫu được đăng trên website của Trường ĐHKHTN.

http://tuyensinh.hus.vnu.edu.vn/sau-dai-hoc.html

Link đăng ký tuyến sinh online:

http://tssdh.vnu.edu.vn/

Công bố kết quả tuyển sinh: trước 27/9/2023

Link đăng ký học bổng cho nghiên cứu sinh:

http://hocbong.vnu.edu.vn

.

Chỉ tiêu tuyển sinh theo từng chuyên ngành có thế được điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế.

  • Đối với bậc thạc sĩ, ngành đúng, ngành phù hợp tuyển sinh đầu vào gồm: Địa chất học, Thạch học khoáng vật và địa hóa, Địa chất môi trường, Địa kĩ thuật-Địa môi trường, Kĩ thuật địa chất,…
  • Đối với bậc thạc sĩ, các ngành chấp nhận đầu vào, nhưng cần bổ sung kiến thức:

– Quản lí tài nguyên thiên nhiên
– Quản lí tài nguyên và môi trường
– Địa lí tự nhiên
– Khí tượng học
– Thủy văn
– Hải dương học
– Khoa học môi trường
– Khoa học đất
– Kĩ thuật địa vật lí
– Kĩ thuật trắc địa-bản đồ
– Kĩ thuật biển
– Kĩ thuật mỏ
– Kĩ thuật dầu khí
– Kĩ thuật tuyển khoáng
– Công nghệ kĩ thuật môi trường
– Quản lí đất đai
– Khoa học thông tin địa lí

.

Lớp học bổ sung kiến thức đang được lên thời khóa biểu và tổ chức trong tháng 8/2023. Các học phần bổ sung kiến thức cho đầu vào thạc sĩ bao gồm:

– Địa cấu trúc và kiến tạo
– Quang học tinh thể và khoáng vật học
– Thạch học và thạch luận
– Trầm tích và địa tầng
– Địa hóa
– Cổ sinh vật học đại cương

Liên hệ: TS. Nguyễn Đình Thái, Trợ lý Sau đại học (vanphongkhoa.kdc@hus.edu.vn, 0936000396)

Nghiên cứu sinh tham khảo giáo viên hướng dẫn, hướng nghiên cứu, hướng thực hiện luận án dưới đây:

GS.TS. Đỗ Minh Đức

– Địa chất
– Địa kỹ thuật
– Địa kỹ thuật công trình và môi trường
– Phòng tránh thiên tai và ứng phó BĐKH

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà

– Quản lí tài nguyên và môi trường
– Địa chất môi trường
– Ứng dụng viễn thám và GIS trong giám sát tài nguyên, môi trường và BĐKH

PGS.TS. Nguyễn Tài Tuệ

– Địa chất môi trường
– Địa hóa môi trường
– Sức tải môi trường biển
– Ô nhiễm môi trường biển

PGS.TS. Nguyễn Văn Vượng
Kiến tạo, địa động lực
Tiến hóa kiến tạo địa động lực và khoáng sản liên quan

PGS.TS. Nguyễn Thuỳ Dương

– Địa chất học
– Địa hoá học
– Khoáng vật học

– Dự báo biến đổi môi trường và biến đổi khí hậu ghi nhận từ trầm tích

.

Xem chi tiết thông báo tuyển sinh thạc sĩ 2023, đợt 2: https://geology.hus.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2023/08/Thong-bao-TS-thac-si-dot-2-nam-2023.pdf

Xem chi tiêt thông báo thuyển sinh tiến sĩ 2023, đợt 2: https://geology.hus.vnu.edu.vn/wp-content/uploads/2023/08/thong-bao-tuyen-sinh-tien-si-dot-2-nam-2023.pdf

.

.

 

Tin Liên Quan