BM Địa chất Môi trường

Phòng thí nghiệm Quang phổ phát xạ Plasma (ICP-OES)