PTNTĐ Địa môi trường & Ứng phó biến đổi khí hậu

7

Phòng thí nghiệm đồng vị bền

AAS-6

Phòng thí nghiệm Hóa phân tích