Danh sách cán bộ

chi Cuc2

TS. Nguyễn Thị Thu Cúc

Giảng viên chính

Dong1

TS. Bùi Văn Đông

Nghiên cứu viên

Dung

TS. Trần Thị Dung

Giảng viên

VietDung

TS. Lưu Việt Dũng

Giảng viên

chi duongb2

PGS. TS. Nguyễn Thùy Dương (B)

Giảng viên cao cấp

thay Duc1

GS. TS. Đỗ Minh Đức

Giảng viên cao cấp

chi Ha1

PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hà

Giảng viên cao cấp

Chi Hong

TS. Nguyễn Thị Hồng

Nghiên cứu viên

aKhang

TS. Đặng Quang Khang

Giảng viên

Thay Lieu

PGS. TSKH. Trần Mạnh Liểu

Giảng viên cao cấp

1-2-3-me

TS. Trần Thị Lựu

Giảng viên

54278707_620594305071555_4775838646278291456_n

TS. Nguyễn Đình Nguyên

Giảng viên

Kim-Ngan

CN. Đinh Thị Kim Ngân

Chuyên viên văn phòng

Thay Nhuan

GS. TS. Mai Trọng Nhuận

Giảng viên cao cấp

Quoc

ThS. Đỗ Trọng Quốc

Nghiên cứu viên

aQuy

TS. Trần Đăng Quy

Giảng viên

0ff4a009fc8d06d35f9c

PGS. TS. Đinh Xuân Thành

Giảng viên cao cấp

PGS. TS. Hoàng Thị Minh Thảo

Giảng viên cao cấp

Chi PThao

ThS. Hoàng Thị Phương Thảo

Chuyên viên văn phòng

Thien-Thao

ThS. Nguyễn Thiên Phương Thảo

Nghiên cứu viên

Chi Thuyet 1

PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Thuyết

Giảng viên cao cấp

image001

PGS. TS. Vũ Văn Tích

Giảng viên cao cấp

Chi Toan

TS. Dương Thị Toan

Giảng viên

thay Vuong1

PGS. TS. Nguyễn Văn Vượng

Giảng viên cao cấp