Rio Vista

Rio vista MIK

Biệt thự Rio Vista

Biet thu Rio vista

Nhà phố Rio Vista

Nha pho Rio Vista

Rio Vista quan 9

Rio Vista quận 9

Dự án Rio Vista

Du an Rio Vista

Dự án Dương Đình Hội

Du an Duong Dinh Hoi

Nha pho Rio Vista MIK

Nhà phố Rio Vista MIK

Biet thu Rio Vista MIK

Rio Vista Dương Đình Hội

Rio Vista Duong Dinh Hoi

Biệt thự Rio Vista MIK

Nha pho Rio Vista quan 9

Nhà phố Rio Vista quận 9

Nha pho Rio Vista Khang Dien

Nhà phố Rio Vista Khang Điền

Dự án Rio Vista quận 9

Du an Rio Vista quan 9

Biet thu Rio Vista quan 9

Biệt thự Rio Vista quận 9

Biet Thu Rio Vista Khang Dien

Biệt Thự Rio Vista Khang Điền

Nhà phố Rio Vista Dương Đình Hội

Nha pho Rio Vista Duong Dinh Hoi

Dự án Dương Đình Hội quận 9

Du an Duong Dinh Hoi quan 9

Biet thu Rio Vista Duong Dinh Hoi

Biệt thự Rio Vista Dương Đình Hội

River Park

River Park MIK

Biệt thự River Park

Biet thu River Park

Nhà phố river Park

Nha pho River Park

River Park quan 9

River Park quận 9

Dự án River Park

Du an River Park

Dự án Võ Chí Công

Du an Vo Chi Cong

Nha pho River Park MIK

Nhà phố river Park MIK

Biet thu River Park MIK

Biệt thự River Park MIK

River Park Vo Chi Cong

River Park Võ Chí Công

Nha pho River Park quan 9

Nhà phố River Park quận 9

Dự án River Park quận 9

Du an River Park quan 9

Biệt thự River Park quận 9

Biet thu River Park quan 9

Nhà phố River Park Võ Chí Công

Nha pho River Park Vo chi Cong

Dự án Võ Chí Công quận 9

Du an Vo Chi Cong quan 9

Biet thu River Park Vo chi Cong

Biệt thự River Park Võ Chí Công

Villa Park

Villa Park MIK

Biệt thự Villa Park

Biet thu Villa Park

Villa Park Quan 9

Villa Park quận 9

Dự án Villa Park

Du an Villa Park

Dự án Bưng Ông Thoàn

Du an Bung Ong Thoan

Biet thu Villa Park MIK

Biệt thự Villa Park MIK

Villa Park Bung Ong Thoan

Villa Park Bưng Ông Thoàn

Dự án Villa Park quận 9

Du an Villa Park quan 9

Biệt thự Villa Park quận 9

Biet thu villa Park quan 9

Dự án Bưng Ông Thoàn quận 9

Du an Bung Ong Thoan quan 9

Biet thu villa Park Bung Ong Thoan

Biệt thự Villa Park Bưng Ông Thoàn

Park Riverside

Park Riverside MIK

Biệt thự Park Riverside

Biet thu Park Riverside

Nhà phố Park Riverside

Nha pho Park Riverside

Park Riverside quan 9

Park Riverside quận 9

Dự án Park Riverside

Du an Park Riverside

Nha pho Park Riverside MIK

Nhà phố Park Riverside MIK

Biet thu Park Riverside MIK

Biệt thự Park Riverside MIK

Park Riverside Bung Ong Thoan

Park Riverside Bưng Ông Thoàn

Nha pho Park Riverside quan 9

Nhà phố Park Riverside quận 9

Dự án Park Riverside quận 9

Du an Park Riverside quan 9

Biệt thự Park Riverside quận 9

Biet thu Park Riverside quan 9

Nhà phố Park Riverside Bưng Ông Thoàn

Nha pho Park Riverside Bung Ong Thoan

Biet thu Park Riverside Bung Ong Thoan

Biệt thự Park Riverside Bưng Ông Thoàn

Khóa luận tốt nghiệp ngành địa chất lớp k53 địa chất, năm tn: 2012
9 10 727

Khóa luận tốt nghiệp ngành địa chất lớp k53 địa chất, năm tn: 2012

 

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH ĐỊA CHẤT
LỚP K53 ĐỊA CHẤT - NĂM TN: 2012

STT

TT

Mã ô

Sinh viên

Tên KLTN

Người hướng dẫn

Năm

1

KL
ĐC53
01

7.7

Phạm Anh Tuấn

Đặc điểm cấu trúc địa chất và tiềm năng dầu khí lô 10 và 11-1 bể Nam Côn Sơn

TS. Lê Chi Mai

2012

2

KL
ĐC53
02

7.7

Nguyễn Thị Huệ

Nghiên cứu cấu trúc đại chất và tiềm năng dầu khí lô 04-1, Bể Nam Côn Sơn

PGS. TS. Nguyễn Văn Vượng

2012

3

KL
ĐC53
03

7.7

Nguyễn Thị Mai

Đặc điểm địa hóa và thạch luận của Lamprophyre tuổi Permi - Trias khu vực phía bắc Kontum

TS. Trần Tuấn Anh

2012

4

KL
ĐC53
04

7.7

Nguyễn Đức Thành

Nghiên cứu đặc điểm trầm tích Miocen và triển vọng dầu khí khu vực trung tâm bể Nam Côn Sơn

ThS. Trần Thị Thanh Nhàn

2012

5

KL
ĐC53
05

7.7

Nguyễn Thị Thu Hà

Lịch sử phát triển châu thổ ngầm sông Hậu trong Holocen

TS. Đinh Xuân Thành

2012

6

KL
ĐC53
06

7.7

Quách Mạnh Đạt

Đặc điểm bào tử phấn hoa trong trầm tích vùng Chương Dương - Thái Bình và ý nghĩa sinh thái, cổ khí hậu của chúng

TS. Nguyễn Thùy Dương

2012

7

KL
ĐC53
07

7.7

Vũ Cao Chí

Đặc điểm địa hóa và thạch luận các đá granitoid khối Quế Sơn thuộc phức hệ Bến Giằng - Quế Sơn

TS. Trần Tuấn Anh & PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khôi

2012

8

KL
ĐC53
08

7.7

Nguyễn Thị Minh

Lịch sử tiến hóa địa chất các vòm nâng khu vực phía Bắc Bể Nam Côn Sơn

TS. Lê Chi Mai

2012

9

KL
ĐC53
09

7.7

Nguyễn Văn Tín

Đặc điểm địa hóa và thạch luận các đá Granitod khói vân canh thuộc phức hệ Vân Canh

TS. Trần Tuấn Anh
PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi

2012

10

KL
ĐC53
10

7.7

Đỗ Thị Thư

Đặc điểm địa chất khoáng sản mỏ sericit Sơn Bình - Hà Tĩnh

TS. Phạm Tích Xuân

2012

11

KL
ĐC53
11

7.7

Trần Văn Nghị

Đặc điểm các khoáng vật quặng trong một số mỏ thiếc trong nút quặng Pia Oăc - Cao Bằng

TS. Phan Lưu Anh & TS. Nguyễn Trung Chí

2012

12

KL
ĐC53
12

7.7

Phí Thành Thắng

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc – kiến tạo và đánh giá tiềm năng dầu khí khu vực mỏ Rồng

PGS. TSKH. Phan Văn Quýnh & KS. Trần Hữu Thân

2012

13

KL
ĐC53
13

7.7

Nguyễn Văn Điệp

Đặc điểm khoáng vật quặng và điều kiện thành tạo khu mỏ thiếc Núi Khôn - Lâm Đồng

TS. Phan Lưu Anh & TS. Nguyễn Trung Chí

2012

14

KL
ĐC53
14

7.7

Nguyễn Văn Tơn

Đặc điểm khoáng vật và điều kiện thành tạo quặng khu mỏ thiếc Suối Bắc - Quỳ Hợp - Nghệ An

TS. Phan Lưu Anh & TS. Nguyễn Trung Chí

2012

15

KL
ĐC53
15

7.7

Đỗ Văn Thuật

Nghiên cứu đặc điểm địa chất, tiềm
 năng dầu khí dải cấu tạo A miền võng Hà Nội và lựa chọn vị trí đặt giếng khoan thăm dò

PGS. TS. Tạ Trọng Thắng &
NCS. Hoàng Hữu Hiệp

2012

16

KL
ĐC53
16

7.7

Cao Chiến

Đặc điểm và xu thế vận chuyển trầm tích vùng biển ven bờ Cửa Đáy

TS. Đinh Xuân Thành

2012

17

KL
ĐC53
17

7.8

Nguyễn Thị Dung

Đặc điểm thạch học và tính chất colectơ dầu khí của cát kết Oligocen - Miocen sớm giữa khu vực miền võng Hà Nội.

GS.TS Trần Nghi
ThS. Nguyễn Đình Nguyên

2012

18

KL
ĐC53
18

7.8

Ngô Thị Hà Dương

Nghiên cứu đặc điểm tướng và môi trường trầm tích lô A bể Nam Côn Sơn

PGS.TS Tạ Trọng Thắng & TS. Lê Chi Mai

2012

19

KL
ĐC53
19

7.8

Nguyễn Thị Thủy Tiên

Nghiên cứu tướng đá - cổ địa lý và ý nghĩa dầu khí trầm tích Miocen khu vực trung tâm bể Sông Hồng

GS.TS Trầ Nghi

2012

20

KL
ĐC53
20

7.8

Nguyễn Bá Huy

Quá trình sinh Hydrocacbon khu vực Lô 04-1 bể Nam Côn Sơn

TS. Nguyễn Thị Dậu
CN. Phan Thanh Tùng

2012

21

KL
ĐC53
21

7.8

Ma Thị Hồng

Đặc điểm địa hóa và mức độ trưởng thành của đá mẹ Oligocen phía Nam bể Sông Hồng

TS. Nguyễn Mạnh Thường & KS. Nguyễn Thị Bích Hà

2012

22

KL
ĐC53
22

7.8

Nguyễn Văn Tình

Địa tầng phân tập trầm tích Pliocen
- Đệ tứ vùng thềm lục địa từ Quảng Nam đến Bình Định

TS. Đinh Xuân Thành

2012

23

KL
ĐC53
23

7.8

Trần Văn Sơn

Phân tích địa tầng phân tập trầm tích Kainozoi khu vực bể Phú Khánh

GS.TS Trần Nghi

2012

24

KL
ĐC53
24

7.8

Trần Văn Lực

Đặc điểm địa tầng phân tập và triển vọng dầu khí trầm tích Oligocen khu vực mở Bạch Hổ bể Cửu Long

GS.TS Trần Nghi

2012

25

KL
ĐC53
25

7.8

Nguyễn Thị Mơ

Nghiên cứu địa tầng phân tập trầm tích Oliogocen - Miocen sớm khu vực tây bắc bể Sông Hồng

ThS. Trần Thị Thanh Nhàn

2012

 

 

Tags

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Thống kê truy cập
Đang xem:      06
Hôm nay :      140
Hôm qua :      84
Tổng:      326214