Đề cương môn học: Địa Tin học ứng dụng
9 10 1288

Đề cương môn học: Địa Tin học ứng dụng

Thực hành xử lý số liệu địa chất bằng phần mềm Microsoft excel; Xây dựng cơ sở dữ liệu, phân tích các tham số thống kê, vẽ đồ thị bằng phần mềm thống kê SPSS, thực hành các phương pháp kiểm tra thống kê dữ liệu địa chất bằng phần mềm SPSS; Thực hành số hóa bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu không gian, vẽ bản đồ địa chất bằng phần mềm Mapinfo. Thực hành các phần mềm GIS chuyên dùng, các phương pháp phân tích không gian cơ bản trong GIS, cách sắp xếp và trình bày bản đồ chuyên đề trong GIS.

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

ĐỊA TIN HỌC ỨNG DỤNG

1.                  Mã học phần: GEOL

2.                  Số tín chỉ: 03

3.                  Học phần tiên quyết: Cơ sở Viễn thám và GIS (GEO2059)

4.                  Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

5.                  Giảng viên:

- Nguyễn Tài Tuệ,Tiến sĩ, Khoa Địa chất, Trường Đại học KHTN

- Trần Đăng Quy,Tiến sĩ, Khoa Địa chất, Trường Đại học KHTN

6.                  Mục tiêu của học phần:

- Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng thực hành các phần mềm tin học ứng dụng trong: (1) xử lý số liệu địa chất, địa hóa, địa chất môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên; (2) số hóa và vẽ bản đồ địa chất, địa chất môi trường.

- Kĩ năng: Phát triển kĩ năng thực hành và ứng dụng các phần mềm tin học trong xử lý số liệu địa chất, địa hóa, địa chất môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên, số hóa và vẽ bản đồ địa chất, địa chất môi trường.

- Thái độ: Rèn luyện tính cần cù chịu khó, cẩn thận, trung thực, hợp tác trong xử lý số liệu và vẽ bản đồ; thân thiện với đồng nghiệp và môi trường.

7.                  Chuẩn đầu ra của học phần:

- Kiến thức: Nắm bắt được nội dung và kỹ năng thực hành xử lý số liệu, số hóa và vẽ bản đồ bằng các phần mềm tin học chuyên dụng.

- Kĩ năng: Thực hành các phần mềm tin học trong xử lý số liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu, số hóa và vẽ bản đồ trong địa chất, địa hóa, địa chất môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên.

- Thái độ: Thực hiện cẩn thận các bước thực hành phần mềm tin học, trung thực, nghiêm túc với công việc xử lý số liệu, , xây dựng cơ sở dữ liệu, số hóa và vẽ bản đồ.

8.                  Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

- Tinh thần học tập: 20%

- Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ, trình bày và thảo luận trên lớp: 20% 

- Đánh giá cuối kỳ: 60%

9.                  Giáo trình bắt buộc

- E. Joseph Billo (2010). Excel for scientists and engineers: numerical methods. Wiley-Interscience.

- George Arthur Morgan (2010). SPSS for introductory statistics: use and interpretation. Routledge.

- John C. Davis (2002). Statistics and Data Analysis in Geology. John Wiley & Sons, Inc.

Nguyễn Tài Tuệ, Tập bài giảng địa tin học ứng dụng. Địa học Quốc gia Hà Nội, 2015

10.             Tóm tắt nội dung học phần: Thực hành xử lý số liệu địa chất bằng phần mềm Microsoft excel; Xây dựng cơ sở dữ liệu, phân tích các tham số thống kê, vẽ đồ thị bằng phần mềm thống kê SPSS, thực hành các phương pháp kiểm tra thống kê dữ liệu địa chất bằng phần mềm SPSS; Thực hành số hóa bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu không gian, vẽ bản đồ địa chất bằng phần mềm Mapinfo. Thực hành các phần mềm GIS chuyên dùng, các phương pháp phân tích không gian cơ bản trong GIS, cách sắp xếp và trình bày bản đồ chuyên đề trong GIS.

11.             Nội dung chi tiết học phần

CHƯƠNG I. THỰC HÀNH XỬ LÝ SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT BẰNG PHẦN MỀM MICROSFORT EXCEL

I.1. Xử lý số liệu địa chất bằng phần mềm Microsoft excel

I.2. Một số hàm cơ bản trong phần mềm Microsoft excel

I.3. Trình bày dữ liệu trong Microsoft excel

I.4. Sử dụng công cụ Pivot table

I.5. Trình bày biểu đồ, đồ thị

I.6. Định dạng và in ấn trong excel

CHƯƠNG II. THỰC HÀNH XỬ LÝ SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT BẰNG PHẦN MỀM SPSS

II.1. Cấu trúc dữ liệu trong SPSS

II.2. Phân tích các tham số thống kê

II.3. Vẽ đồ thị trong SPSS

II.4. Các phương pháp kiểm tra thống kê dữ liệu địa chất

CHƯƠNG III. SỐ HÓA VÀ VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT BẰNG PHẦN MỀM MAPINFO

III.1. Đăng ký bản đồ quét

III.2. Số hóa bản đồ

III.3. Cấu trúc dữ liệu trong Mapinfo

III.4. Làm việc với các đối tượng hình học trên Mapinfo

III.5. Làm việc với các đối tượng thuộc tính trên Mapinfo

III.6. Tạo bản đồ chủ đề

III.7. Trình bày bản đồ

CHƯƠNG IV. Nghiên cứu biến động lớp phủ mặt đất của một vùng ven sông Hồng – đoạn chân cầu Vĩnh Tuy

IV.1. Thu thập ảnh

IV.2. Xử lý ảnh

IV.3. Trình bày bản đồ kết quả và biểu đồ biến động

IV.4. Trích xuất bản đồ kết quả ở dạng vector

IV.5. Thảo luận kết quả thu được và thực tế

CHƯƠNG V. Trình bày bản đồ phân loại lớp phủ mặt đất trong ArcGIS

V.1. Mở các lớp dữ liệu

V.2. Biên tập và bổ sung dữ liệu từ Google Map

V.3. Tái phân loại dữ liệu ảnh Raster

V.4. Trình bày bản đồ sản phẩm

CHƯƠNG VI. Làm việc với GPS và kiểm chứng kết quả phân loại ngoài hiện trường

 

 

 

Tags

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Thống kê truy cập
Đang xem:      29
Hôm nay :      68
Hôm qua :      47
Tổng:      330197

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa | máy bơm ly tâm | phụ kiện ống thép luồn dây diện | ống ruột gà lõi thép | ống thép luồn dây điện | máy bơm cứu hỏa | máy bơm chìm nước thải ebara |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | màng chống thấm hdpe | vải địa kỹ thuật | rọ đá | rèm cửa | rèm vải | in cờ | in áo phông đồng phục | trẻ biếng ăn phải làm sao | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải | bàn cafe | bàn bar | quy hoạch | quy hoạch hà nội |