Rio Vista

Rio vista MIK

Biệt thự Rio Vista

Biet thu Rio vista

Nhà phố Rio Vista

Nha pho Rio Vista

Rio Vista quan 9

Rio Vista quận 9

Dự án Rio Vista

Du an Rio Vista

Dự án Dương Đình Hội

Du an Duong Dinh Hoi

Nha pho Rio Vista MIK

Nhà phố Rio Vista MIK

Biet thu Rio Vista MIK

Rio Vista Dương Đình Hội

Rio Vista Duong Dinh Hoi

Biệt thự Rio Vista MIK

Nha pho Rio Vista quan 9

Nhà phố Rio Vista quận 9

Nha pho Rio Vista Khang Dien

Nhà phố Rio Vista Khang Điền

Dự án Rio Vista quận 9

Du an Rio Vista quan 9

Biet thu Rio Vista quan 9

Biệt thự Rio Vista quận 9

Biet Thu Rio Vista Khang Dien

Biệt Thự Rio Vista Khang Điền

Nhà phố Rio Vista Dương Đình Hội

Nha pho Rio Vista Duong Dinh Hoi

Dự án Dương Đình Hội quận 9

Du an Duong Dinh Hoi quan 9

Biet thu Rio Vista Duong Dinh Hoi

Biệt thự Rio Vista Dương Đình Hội

River Park

River Park MIK

Biệt thự River Park

Biet thu River Park

Nhà phố river Park

Nha pho River Park

River Park quan 9

River Park quận 9

Dự án River Park

Du an River Park

Dự án Võ Chí Công

Du an Vo Chi Cong

Nha pho River Park MIK

Nhà phố river Park MIK

Biet thu River Park MIK

Biệt thự River Park MIK

River Park Vo Chi Cong

River Park Võ Chí Công

Nha pho River Park quan 9

Nhà phố River Park quận 9

Dự án River Park quận 9

Du an River Park quan 9

Biệt thự River Park quận 9

Biet thu River Park quan 9

Nhà phố River Park Võ Chí Công

Nha pho River Park Vo chi Cong

Dự án Võ Chí Công quận 9

Du an Vo Chi Cong quan 9

Biet thu River Park Vo chi Cong

Biệt thự River Park Võ Chí Công

Villa Park

Villa Park MIK

Biệt thự Villa Park

Biet thu Villa Park

Villa Park Quan 9

Villa Park quận 9

Dự án Villa Park

Du an Villa Park

Dự án Bưng Ông Thoàn

Du an Bung Ong Thoan

Biet thu Villa Park MIK

Biệt thự Villa Park MIK

Villa Park Bung Ong Thoan

Villa Park Bưng Ông Thoàn

Dự án Villa Park quận 9

Du an Villa Park quan 9

Biệt thự Villa Park quận 9

Biet thu villa Park quan 9

Dự án Bưng Ông Thoàn quận 9

Du an Bung Ong Thoan quan 9

Biet thu villa Park Bung Ong Thoan

Biệt thự Villa Park Bưng Ông Thoàn

Park Riverside

Park Riverside MIK

Biệt thự Park Riverside

Biet thu Park Riverside

Nhà phố Park Riverside

Nha pho Park Riverside

Park Riverside quan 9

Park Riverside quận 9

Dự án Park Riverside

Du an Park Riverside

Nha pho Park Riverside MIK

Nhà phố Park Riverside MIK

Biet thu Park Riverside MIK

Biệt thự Park Riverside MIK

Park Riverside Bung Ong Thoan

Park Riverside Bưng Ông Thoàn

Nha pho Park Riverside quan 9

Nhà phố Park Riverside quận 9

Dự án Park Riverside quận 9

Du an Park Riverside quan 9

Biệt thự Park Riverside quận 9

Biet thu Park Riverside quan 9

Nhà phố Park Riverside Bưng Ông Thoàn

Nha pho Park Riverside Bung Ong Thoan

Biet thu Park Riverside Bung Ong Thoan

Biệt thự Park Riverside Bưng Ông Thoàn

Đề cương môn học: Thực tập Địa Chất Đại Cương
9 10 998

Đề cương môn học: Thực tập Địa Chất Đại Cương

Quan sát và nghiên cứu các quá trình địa chất, nhận dạng các cấu tạo, các loại đá ,giải thích nguyên nhân và cơ chế hình thành.Tập hợp và phân tích số liệu viết báo cáo kết quả thực tập.

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

THỰC TẬP ĐỊA CHẤT ĐẠI CƯƠNG

                  Thời gian : 21 ngày (14 ngày thực địa và 7 ngày làm báo cáo )

                                   Khu vực thực tập: Ba Vì và Đồ Sơn

1.        Mã môn học:  GLO2066

2.        Số tín chỉ: 03

3.        Môn tiên quyết: GLO2078

4.        Ngôn ngữ dạy: Tiếng Anh

5.        Giảng viên:

Tạ Hòa Phương, PGS. TS , Khoa Địa Chất, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN.

Nguyễn Văn Hướng, TS, Khoa Địa Chất, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN.

6.        Mục tiêu :

-Về kiến thức: Trang bị kiến thức và phương pháp khảo sát , thu thập tài liệu thực địa qua khảo sát các hiện tượng, quá trình địa chất,nhận ,nhận dạng các cấu tạo địa chất, các loại đá.

- Về kỹ năng :Tạo lập kỹ năng làm việc nhóm,trang bị kỹ năng tổng hợp tài liệu và kỹ năng viết và trình bầy báo cáo.

- Về thái độ : Nâng cao lòng yêu nghề ,tinh thần đoàn két và hợp tác trong thực hiện nhiệm vụ

7.        Chuẩn đầu ra

- Kiến thức: vận dụng các kiến thức đã học để liên hệ các quan sát, mô tả trên thực địa các đối tượng địa chất.

- Kỹ năng: kỹ năng thực hành sử dụng bản đồ địa hình, lấy mẫu địa chất, đo đạc khảo sát vết lộ

- Thái độ: trung thực và có tư duy bao quát trong việc khảo sát thực địa.

8.        Phương pháp đánh giá:

- Tham gia và hoàn thành nhiệm vụ khảo sát: 20%

- Nhật ký thực địa: 20%

- Đánh giá chất lượng báo cáo: 60%

9.        Tài liệu học tập :

- Angela L. Cole. Geological Field Techniques, 1st edition. .2010 John Wiley & Sons, Ltd., Publication.

Richard J. Lisle, Peter J. Brabham, and John W. Barnes. Basic geological mapping. – 5th ed. Wiley-Blackwell Pub, 235 p. 2011

- Nguyễn Ngọc Khôi và nnk, 2006. Tài liệu hướng dẫn thực tập Địa chất đại cương ngoài trời vùng Ba Vì và Đồ Sơn.

10.   Tóm tắt nội dung môn học: Quan sát và nghiên cứu các quá trình địa chất, nhận dạng các cấu tạo, các loại đá ,giải thích nguyên nhân và cơ chế hình thành.Tập hợp và phân tích số liệu viết báo cáo kết quả thực tập.

11.   Nội dung chi tiết

10.1. Hướng dẫn sử dụng địa bàn, bản đồ địa hình để xác định vị trí điểm khảo sát trên bản đồ. Hướng dẫn sử dụng địa bàn đo các yếu tố cấu tạo.

10.2.Quan sát, nghiên cứu các quá trình địa chất hiện tại

-Quan sát hoạt động địa chất của sông: Quá trình xâm thực sâu và ngang, quá trình bồi tụ, quá trình vận chuyển trầm tích, hiện tượng sông uốn khúc.

- Quan sát hoạt động địa chất của biển: Xói lở và bồi tụ ,các cấu tạo lượn sóng trên bề mặt.

-Quan sát hiện tượng trượt và hoạt động karst

- Quan sát hiện tượng phong hóa, các sản phẩm phong hóa.

10.3. Quan sát và nghiên cứu các quá trình địa chất xảy ra trong quá khứ

10.3.1.Các quá trình địa chất ngoại sinh

-Dấu tích hoạt động của sinh vật,dấu tích mưa cổ, cấu tạo phân lớp,các dấu ngấn biển cổ, trượt lở ngầm

10.2.2. Các quá trình địa chất nội sinh

- Hoạt đọng phun trào( Dung nham, tuf,tro bụi,bom và dăm núi lửa )

- Hiện tượng phân phiến

- Hiện tượng biến chất tạo các đá biến chất:đá lục,quaczit, đá hoa..

- Biến dạng các thành tạo địa chất: Biến dạng dẻo, biến dạng dòn

10.3. Khảo sát các kiểu cấu tạo khác nhau

- Các kiểu đứt gẫy

- Các kiểu bất chỉnh hợp

- các kiểu nếp uốn

10.4. Nhận dạng các loại đá

- Các đá trầm tích (cát kết, đá vôi, sét kết)

- Đá magma (Xâm nhập và phun trào)

- Đá biến chất (Đá lục, quartzit, đá hoa..)

10.5Khảo sát tài nguyên và khoáng sản.

- Mỏ đồng ở Lũng Cua, pirit ở Minh Quang và các vật liệu xây dựng

-Khảo sát các địa cảnh: Khu Đá Chông,Vườn quốc gia Ba Vì, Khoang Xanh bãi biển Đồ Sơn, Đền Bà Đế, Vịnh Hạ Long .

10.6. Hướng dẫn viết báo cáo và tổ chức đánh giá báo cáo

- Lập đề cương viết báo cáo

- Hoàn thiện nhật ký, các sơ đồ, bản đồ

-Hoàn thành và nộp báo cáo

- Tổ chức đánh giá báo cáo ( Thành lập hội đồng đánh giá, chấm điểm báo cáo)

 

 

 

 

Tags

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Thống kê truy cập
Đang xem:      06
Hôm nay :      143
Hôm qua :      84
Tổng:      326217