CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN NĂM HỌC 2020 – 2021

I. CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN TẠI ĐẠI HỌC KYUSHU, NHẬT BẢN

NĂM HỌC 2020 – 2021 

1. Đối tượng tham dự: Sinh viên của ĐHQGHN.

2. Các chương trình trao đổi:

– Chương trình trao đổi bậc Cử nhân và Sau đại học.

– Chương trình Japan in Today’s World (JTW).

– Chương trình Japanese Language and Culture Courses (JLCC).

3. Thời gian tham dự:

– Chương trình trao đổi: 01 học kỳ, bắt đầu từ tháng 3/2021.

– Chương trình JTW: 01 năm học (02 học kỳ), bắt đầu từ tháng 3/2021.

– Chương trình JLCC: 01 năm học (02 học kỳ), bắt đầu từ tháng 10/2021.

4. Chỉ tiêu: 02 sinh viên.

5. Điều kiện tham dự chương trình :

– Là sinh viên đại học năm thứ 2 và năm thứ 3 hoặc học viên cao học đã hoàn thành tối thiểu 2 học kỳ tại ĐHQGHN.

– Có điểm trung bình chung (TBC) các học kỳ tối thiểu 3.2/4.0.

– Trình độ ngoại ngữ:

+) Tiếng Anh: Tối thiểu phải có chứng chỉ IELTS 6.0 hoặc TOEFL iBT 79 đối với các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh (chương trình trao đổi hoặc JTW).

+) Tiếng Nhật: Chứng chỉ tiếng Nhật N1 đối với các chương trình giảng dạy bằng tiếng Nhật (chương trình JLCC có thể chấp nhận tiếng Nhật N2).

6. Hồ sơ đăng ký:

– Đơn đăng ký (theo mẫu Trường Đại học Kyushu).

– Bảng điểm bằng tiếng Anh có xác nhận của đơn vị đào tạo.

– Thư giới thiệu của giảng viên.

– Chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp với chương trình.

– Bài luận cá nhân và Định hướng nghiên cứu/học tập.

– Giấy khám sức khỏe.

– Photo hộ chiếu.

*Lưu ý: Sinh viên đăng ký tham dự chương trình phải scan hồ sơ để nộp khi có yêu cầu.

7. Chi phí tham dự chương trình :

– Sinh viên tham dự chương trình được miễn học phí, chi phí tài liệu học tập trong quá trình trao đổi.

– Sinh viên có cơ hội nhận học bổng JASSO trị giá 80.000 yen/tháng hoặc học bổng chính phủ Nhật Bản trị giá 120.000 – 150.000 yen/tháng.

8. Địa điểm và hạn nộp hồ sơ: Các đơn vị đào tạo tổng hợp hồ sơ của sinh viên và gửi về Ban Đào tạo, phòng 505 tòa nhà điều hành ĐHQGHN trước ngày 22/09/2020 (địa chỉ liên hệ: đ/c Vũ Công Tùng, email: vucongtung@vnu.edu.vn, SĐT: 098 99 55 068).

ĐHQGHN thông báo để các đơn vị đào tạo gửi thông tin, tư vấn cho sinh viên, xét chọn hồ sơ đáp ứng yêu cầu chương trình.

Thông tin chi tiết tại đây:

 

II. CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN, HỌC VIÊN TẠI ĐẠI HỌC KANAGAWA, NHẬT BẢN

NĂM HỌC 2020 – 2021

1. Đối tượng tham dự: học viên và sinh viên của ĐHQGHN.

2. Thời gian tham dự: tháng 03-08/2021.

3. Chỉ tiêu: 3 sinh viên/học viên.

4. Điều kiện tham dự khóa học:

– Là sinh viên đại học năm thứ 2, năm thứ 3 hoặc học viên cao học của ĐHQGHN đã hoàn thành ít nhất 01 học kỳ.

– Có điểm trung bình chung (TBC) các học kỳ tối thiểu 2.8/4.0.

– Có trình độ tiếng Anh tối thiểu là IELTS 5.5 hoặc tiếng Nhật tối thiểu N2. Sinh viên/học viên cần tìm hiểu kỹ về yêu cầu ngôn ngữ đối với chương trình đào tạo (chi tiết tham khảo tài liệu đính kèm).

5. Hồ sơ đăng ký:

– Sinh viên/học viên hoàn thiện mẫu đơn đăng ký của ĐHQGHN.

– Bảng điểm có xác nhận của đơn vị đào tạo.

– Giấy khám sức khỏe có xác nhận của bệnh viện/phòng khám.

– Chứng chỉ ngoại ngữ.

– Photo hộ chiếu.

6. Chi phí tham dự khóa học: Sinh viên/Học viên tham dự chương trình trao đổi sinh viên với Đại học Kanagawa sẽ được miễn học phí.

Các chi phí khác sinh viên/học viên tự thanh toán. Sinh viên tham khảo thêm thông tin chương trình theo tài liệu đính kèm và tại website của Đại học Kanagawa: https://www.kanagawa-u.ac.jp/english/admissions/exchange_program.html

7. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ: Các đơn vị đào tạo tổng hợp hồ sơ của sinh viên/học viên và gửi về Ban Đào tạo, phòng 505 tòa nhà điều hành ĐHQGHN (địa chỉ liên hệ: đ/c Vũ Công Tùng, email: vucongtung@vnu.edu.vn, ĐT: 098 99 55 068). Thời gian nộp hồ sơ: 22/09/2020

ĐHQGHN thông báo để các đơn vị đào tạo gửi thông tin, tư vấn cho sinh viên/học viên, xét chọn hồ sơ đáp ứng yêu cầu chương trình.

Thông tin chi tiết tại đây:

 

III. CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN, HỌC VIÊN TẠI ĐẠI HỌC OSAKA, NHẬT BẢN

NĂM HỌC 2020 – 2021

1. Đối tượng tham dự: Sinh viên và học viên của ĐHQGHN. Tùy vào mỗi loại chương trình mà đối tượng tham dự khác nhau:

– Chương trình iExPO: Dành cho học viên cao học .

– Chương trình FrontireLab: Dành cho học viên cao học tham dự các nhóm nghiên cứu của ĐH Osaka.

– Chương trình OUSSEP: Dành cho sinh viên năm thứ 3.

– Chương trình Maple: Dành cho sinh viên học tiếng Nhật.

2. Thời gian tham dự: 01 học kỳ hoặc 01 năm học (chương trình Maple bắt buộc tham dự trong 01 năm học).

3. Chỉ tiêu: ĐHQGHN lựa chọn 04 sinh viên, học viên tham dự.

4. Điều kiện tham dự chương trình :

– Là sinh viên đại học năm thứ 2, năm thứ 3 hệ chính quy hoặc học viên cao học đã học tối thiểu 01 học kỳ của ĐHQGHN.

– Có điểm trung bình chung (TBC) các học kỳ tối thiểu 3.0/4.0.

– Trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Nhật đáp ứng yêu cầu chương trình học:

+) Tiếng Anh: Tối thiểu có chứng chỉ IELTS 6.0 hoặc TOEFL iBT 80 đối với chương trình FrontierLab/OUSSEP.

+) Tiếng Nhật: Tối thiểu có chứng chỉ N3 với chương trình Maple hoặc N2 đối với chương trình iExpo.

5. Hồ sơ đăng ký:

– Đơn đăng ký của ĐHQGHN.

– Bảng điểm bằng tiếng Anh có xác nhận của đơn vị đào tạo.

– Giấy khám sức khỏe.

– Chứng chỉ ngoại ngữ.

– Photo hộ chiếu.

*Lưu ý: Sinh viên/học viên đăng ký tham dự chương trình phải scan hồ sơ để nộp khi có yêu cầu.

6. Chi phí tham dự chương trình :

– Sinh viên/học viên tham dự chương trình trao đổi được miễn học phí và các chi phí đăng ký học ban đầu.

– Các thông tin khác và chi phí sinh hoạt, sinh viên/học viên tham khảo trong tài liệu đính kèm hoặc truy cập website về chương trình trao đổi sinh viên của ĐH Osaka: http://www.osaka-u.ac.jp/en/international/inbound/exchange_program

7. Địa điểm và hạn nộp hồ sơ: Các đơn vị đào tạo tổng hợp hồ sơ của sinh viên/học viên gửi về Ban Đào tạo trước ngày 22/09/2021, phòng 505 tòa nhà điều hành ĐHQGHN (địa chỉ liên hệ: đ/c Vũ Công Tùng, email: vucongtung@vnu.edu.vn, điện thoại: 098.99.55.068).

ĐHQGHN thông báo để các đơn vị đào tạo gửi thông tin, tư vấn cho sinh viên và học viên, xét chọn hồ sơ đáp ứng yêu cầu chương trình.

Thông tin chi tiết tại đây:

 

IV. CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN TẠI ĐẠI HỌC CHUO, NHẬT BẢN

NĂM HỌC 2020 – 2021

1. Đối tượng tham dự: Sinh viên của ĐHQGHN.

2. Thời gian tham dự: Kỳ học mùa xuân 2021 (từ tháng 03-08/2021).

3. Chỉ tiêu: 04 sinh viên.

4. Điều kiện tham dự chương trình :

– Là sinh viên đại học năm thứ 2, năm thứ 3 hệ chính quy của ĐHQGHN.

– Có điểm trung bình chung (TBC) các học kỳ tối thiểu 2.8/4.0.

– Trình độ ngoại ngữ:

+) Tiếng Nhật: chứng chỉ Tiếng Nhật N3 trở lên.

+) Tiếng Anh: chứng chỉ IELTS 5.5 (hoặc tương đương) trở lên.

5. Hồ sơ đăng ký:

– Đơn đăng ký (mẫu của ĐHQGHN).

– Bảng điểm bằng tiếng Anh có xác nhận của đơn vị đào tạo.

– Giấy khám sức khỏe.

– Chứng chỉ ngoại ngữ.

– Photo hộ chiếu.

*Lưu ý: Sinh viên đăng ký tham dự chương trình phải scan và lưu giữ hồ sơ bản mềm để nộp khi có yêu cầu.

6. Chi phí tham dự chương trình:

Sinh viên tham dự chương trình trao đổi được miễn học phí và các chi phí đăng ký học ban đầu. Các chi phí sinh hoạt khác sinh viên tham khảo thêm thông tin tại tài liệu đính kèm và trong website thông báo chương trình của ĐH CHUO: http://global.chuo-u.ac.jp/english/admissions/exchange/semester-or-full-year/.

7. Địa điểm và hạn nộp hồ sơ: Các đơn vị đào tạo tổng hợp hồ sơ của sinh viên gửi về Ban Đào tạo trước ngày 22/9/2019, phòng 505 tòa nhà điều hành ĐHQGHN (địa chỉ liên hệ: đ/c Vũ Công Tùng, email:vucongtung@vnu.edu.vn, điện thoại: 098.99.55.068).

ĐHQGHN thông báo để các đơn vị đào tạo gửi thông tin, tư vấn cho sinh viên, xét chọn hồ sơ đáp ứng yêu cầu chương trình.

Thông tin chi tiết tại đây:

Nguồn: Ban đào tạo – VNU

Tin Liên Quan