Chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2022-2023

Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Yamada, Nhật Bản (gọi tắt là học bổng Yamada) năm học 2022-2023 cho sinh viên như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn: 

– Sinh viên từ năm thứ 2, có kết quả học tập đạt loại khá trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong năm học 2021-2022.

– Ưu tiên sinh viên là cán bộ lớp, Đoàn – Hội; tham gia nghiên cứu khoa học; có đóng góp trong các hoạt động xã hội cộng đồng, có hoàn cảnh khó khăn/cần hỗ trợ kinh phí để học tập.

2. Giá trị mỗi suất học bổng: 200 USD/sinh viên.

3. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN: 08 sinh viên.

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

– Bản tự giới thiệu của sinh viên (theo mẫu);

– Bảng điểm năm học 2021-2022 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo.

– Bài viết tìm hiểu về Quỹ học bổng Yamada và chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản (đánh máy, có độ dài khoảng 01 – 02 trang A4);

– Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi được xét nhận học bổng (đánh máy, có độ dài khoảng 01 – 02 trang A4);

– Các chứng nhận về thành tích học tập, hoạt động Đoàn – Hội, nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng trong năm học 2020-2021… (nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Yamada, năm học 2022-2023, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ gốc các đơn vị sẽ nộp khi có thông báo.

Đơn vị nộp hồ sơ đăng ký học bổng của sinh viên dạng 1 file pdf gồm bản scan các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự trên, với tên file là họ và tên sinh viên.

Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên; tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, đồng thời gửi công văn và danh sách tới ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) và gửi hồ sơ bản pdf cùng danh sách sinh viên (theo mẫu tiếng Anhtiếng Việt) tới địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 28/10/2022.

Nguồn: vnu.edu.vn

Tin Liên Quan