[VIDEO] HỘI SINH VIÊN KHOA ĐỊA CHẤT

🌟 Hội sinh viên là nơi gắn kết các bạn sinh viên lại với nhau, giúp đỡ các bạn sinh viên trong học tập và rèn luyện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của người sinh viên, giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho hội viên, sinh viên. Thông qua các chương trình hay các hoạt động do Hội sinh viên kết hợp với Đoàn thanh niên tổ chức về học tập như: “Tổ quốc trong tim tôi”, “Tìm hiểu pháp luật”,… hay các hoạt động giải trí kết hợp rèn luyện sức khỏe: “Storm from hus”, “Lớp tôi là số 1”,….
🌟 Các bạn sinh viên có thể tích lũy thêm thật nhiều kiến thức cho bản thân, kết thêm thật nhiều bạn mới hay có thể tích lũy thêm thật nhiều kỹ năng mềm khi đăng ký tham gia làm cộng tác viên, ban tổ chức các chương trình của Hội sinh viên tổ chức.
🌟 Ngoài ra Hội sinh viên còn hỗ trợ các bạn sinh viên phấn đấu đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”một danh hiệu danh giá đối với một người sinh viên Việt Nam minh chứng cho sự nỗ lực rèn luyện và cố gắng của người sinh viên về các mặt: đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện, hội, nhập.

Tin Liên Quan