TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

Tuyển sinh

1. Tuyển sinh chương trình đào tạo Thạc sĩ

1.1      Môn thi tuyển sinh:

 • Môn thi Cơ bản: Đánh giá năng lực/Toán cao cấp 2
 • Môn thi Cơ sở: Địa chất đại cương
 • Môn Ngoại ngữ: một trong 5 ngoại ngữ sau: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

1.2.      Đối tượng tuyển sinh (Yêu cầu đối với người dự tuyển: văn bằng, ngành học, loại tốt nghiệp, kinh nghiệm công tác)

 • Có lí lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Về văn bằng: Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy, ngành đúng (hoặc phù hợp) với ngành Địa chất học (nội dung các học phần khác < 10%); Hoặc có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành gần với ngành Địa chất học (nội dung các học phần khác từ 10 – 40%), đã hoàn thành các học phần bổ sung kiến thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành Địa chất học;
 • Về thâm niên công tác: không yêu cầu,

1.3.      Danh mục các ngành phù hợp, ngành gần

 • Danh mục các ngành phù hợp: Địa kỹ thuật – Địa môi trường (trước năm 2013); Kỹ thuật địa chất;
 • Danh mục các ngành gần: Quản lý tài nguyên thiên nhiên (trước năm 2013); Quản lý tài nguyên và môi trường; Địa lý tự nhiên; Khí tượng học; Thủy văn; Hải dương học; Khoa học môi trường; Khoa học đất; Kỹ thuật địa vật lý; Kỹ thuật trắc địa – bản đồ; Kỹ thuật biển; Kỹ thuật mỏ; Kỹ thuật dầu khí; Kỹ thuật tuyển khoáng; Công nghệ kỹ thuật môi trường; Quản lý đất đai; Khoa học thông tin địa lý.
 • Danh mục các học phần bổ sung kiến thức cho chuyên ngành Địa chất học; Thạch học khoáng vật và Địa hóa:
TTHọc phầnSố tín chỉ
1.Địa cấu trúc và kiến tạo5
2.Quang học tinh thể và khoáng vật học5
3.Thạch học và thạch luận5
4.Trầm tích và địa tầng5
5.Địa hóa3
6.Cổ sinh vật học đại cương3
 Tổng cộng26

 

 • Danh mục các học phần bổ sung kiến thức cho chuyên ngành Địa chất môi trường:
TTHọc phầnSố tín chỉ
1.Địa chất Môi trường3
2.Tai biến thiên nhiên3
3.Quản lý tổng hợp đới bờ2
4.Địa hoá môi trường 3
5.Địa chất đô thị3
 Tổng cộng14

 

2 Tuyển sinh chương trình đào tạo Tiến sĩ

2.1.      Hình thức tuyển sinh

 • Xét hồ sơ chuyên môn theo quy định của ĐHQGHN.

2.2.      Đối tượng tuyển sinh

Người có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng, ngành phù hợp từ loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ ngành/chuyên ngành đúng, ngành/chuyên ngành phù hợp hoặc ngành/chuyên ngành gần với ngành Địa chất học/chuyên ngành Địa chất học, đáp ứng những điều kiện sau đây:

        1. Lí lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành án hình sự, kỉ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

        2. Có đủ sức khoẻ để học tập.

        3. Văn bằng do cơ sở giáo dục trong nước hoặc nước ngoài cấp có giá trị pháp lý và tuân theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, của ĐHQGHN.

        4. Trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng kí dự tuyển là tác giả hoặc đồng tác giả tối thiểu 01 bài báo thuộc tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc 01 báo cáo khoa học đăng tại kỉ yếu của các hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia hoặc quốc tế có phản biện, có mã số xuất bản ISBN liên quan đến lĩnh vực hoặc đề tài nghiên cứu, được hội đồng chức danh giáo sư, phó giáo sư của ngành Khoa học Trái đất và Mỏ công nhận. Đối với những người đã có bằng thạc sĩ nhưng hoàn thành luận văn thạc sĩ với khối lượng học tập dưới 10 tín chỉ trong chương trình đào tạo thạc sĩ thì phải có tối thiểu 02 bài báo/báo cáo khoa học.

        5. Có đề cương nghiên cứu, trong đó nêu rõ tên đề tài dự kiến, lĩnh vực nghiên cứu; lí do lựa chọn lĩnh vực, đề tài nghiên cứu; giản lược về tình hình nghiên cứu lĩnh vực đó trong và ngoài nước; mục tiêu nghiên cứu; một số nội dung nghiên cứu chủ yếu; phương pháp nghiên cứu và dự kiến kết quả đạt được; lí do lựa chọn đơn vị đào tạo; kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh cho việc thực hiện luận án tiến sĩ. Trong đề cương có thể đề xuất cán bộ hướng dẫn.

        6. Có thư giới thiệu của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực chuyên môn Địa chất học. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá người dự tuyển về:

            – Phẩm chất đạo đức, năng lực và thái độ nghiên cứu khoa học, trình độ chuyên môn của người dự tuyển.

            – Đối với nhà khoa học đáp ứng các tiêu chí của người hướng dẫn nghiên cứu sinh và đồng ý nhận làm cán bộ hướng dẫn luận án, cần bổ sung thêm nhận xét về tính cấp thiết, khả thi của đề tài, nội dung nghiên cứu; và nói rõ khả năng huy động nghiên cứu sinh vào các đề tài, dự án nghiên cứu cũng như nguồn kinh phí có thể chi cho hoạt động nghiên cứu của nghiên cứu sinh.

            – Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

        7. Người dự tuyển phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ phù hợp với chuẩn đầu ra về ngoại ngữ của chương trình đào tạo được ĐHQGHN phê duyệt:

            – Có chứng chỉ ngoại ngữ theo Bảng tham chiếu ở Phụ lục 1 của QĐ số 4555/QĐ-ĐHQGHN do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày thi lấy chứng chỉ tính đến ngày đăng kí dự tuyển.

            – Bằng cử nhân hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho chương trình đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài bằng ngôn ngữ phù hợp với ngôn ngữ yêu cầu theo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo chuyên ngành Địa chất học.

            – Có bằng đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài hoặc sư phạm tiếng nước ngoài phù hợp với ngoại ngữ theo yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp.

            – Trong các trường hợp trên nếu không phải là tiếng Anh, thì người dự tuyển phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh. Hội đồng tuyển sinh thành lập tiểu ban để đánh giá năng lực tiếng Anh giao tiếp trong chuyên môn của các thí sinh thuộc đối tượng này.

        8. Điều kiện về kinh nghiệm công tác: Không yêu cầu.

        9. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong quá trình đào tạo theo quy định của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.

2.3.      Danh mục các chuyên ngành phù hợp, chuyên ngành gần

 • Danh mục các chuyên ngành đúng/phù hợp: Địa chất; Địa kỹ thuật – Địa môi trường; Kỹ thuật địa chất, Kỹ thuật Địa vật lý và các ngành thuộc khối khoa học trái đất.
 • Danh mục các chuyên ngành gần: Quản lý tài nguyên thiên nhiên; Quản lý tài nguyên và môi trường, Kỹ thuật tuyển khoáng, Kỹ thuật mỏ, Kỹ thuật thăm dò và khảo sát, Địa kỹ thuật xây dựng, Khoa học đất, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông và các ngành khác liên quan đến nền địa chất.

 

 

 

Tin Liên Quan