TS. PHAN THANH TÙNG

THÔNG TIN CÁ NHÂN

TS. Phan Thanh Tùng

Hướng nghiên cứu: Địa chất dầu khí; cổ khí hậu và địa hóa san hô.

Thời gian công tác tại Khoa: từ 2009 đến nay

Chức vụ: Giảng viên

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Địa chất Dầu khí, P610, nhà T5, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: tungphan.geo@gmail.com

Điện thoại:

Anh

Công trình tiêu biểu

CV các bài báo khoa học và công trình nghiên cứu

  • Tung Thanh Phan, Atsuko Yamazaki, Hong-Wei Chiang, Chuan-Chou Shen, Lam Dinh Doan and Tsuyoshi Watanabe:「Mekong River discharge and the East Asian monsoon recorded by a coral geochemical record from Con Dao Island, Vietnam」Geochemical journal, Vol. 53 (No. 2), pp. e1-e7, 2019 
  • Tung Thanh Phan, Atsuko Yamazaki, Chuan-Chou Shen and Tsuyoshi Watanabe:「The geochemical records of Porites corals from Con Dao island, Southern Viet Nam as an indicator of Mekong river discharge and East Asian monsoon」- The EGU General Assembly 2018 (8-13 April 2018, Vienna, Austria
  • Thanh Tung PHAN, Tsuyoshi WATANABE, Atsuko YAMAZAKI, Chuan-Chou SHEN: 「The high-resolution coral records from Con Dao island, Viet Nam: Impacts of East Asian monsoon to Mekong river discharge and flood events」- 125th Anniversary International Symposium: Geology for Society (5-7 September 2018, Sapporo, Japan)
  • Phan Thanh Tung, Nguyen Tu Anh, Tran Thi Dung (2014). Characteristics and Role of the Fault Systems in the Northeastern Song Hong Basin. VNU Journal of science: Natural sciences and Technology. Vol. 30, No. 2S, 2014.PP.42-50
  • Tran Thi Dung, Phan Thanh Tung, Nguyen Tu Anh, Cao Chien (2014). Quantitative evaluating on Petrolium contents of Oligocene sandstones in Rong fields of Cuu Long basin. VNU Journal of science: Natural sciences and Technology. Vol. 30, No. 2S, 2014. PP.185-191