TS. PHẠM NGUYỄN HÀ VŨ

THÔNG TIN CÁ NHÂN

TS. Phạm Nguyễn Hà Vũ

Hướng nghiên cứu: Tiến hóa trầm tích, Địa vật lý, Phân tích bồn

Thời gian công tác tại Khoa: Từ 2006 – nay

Chức vụ: Giảng viên

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Trầm tích và Địa chất biển, P. 606, nhà T5, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: vupnh@vnu.edu.vn; havupn@gmail.com

Điện thoại: (+84)942587038

a Vu1

Công trình tiêu biểu

Các bài báo khoa học và công trình nghiên cứu nổi bật

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
2.

 

Quy luật cộng sinh tướng và hệ thống dầu khí – trầm tích Kainozoi khu vực mỏ Bạch Hổ, Rồng bể Cửu Long 2002 Tạp chí Khoa học: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T.XVIII, No3, 2002
3. Các giai đoạn phát triển trầm tích Kainozoi bồn trũng Sông Hồng trong mối quan hệ với hoạt động địa động lực 2004 Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, 3(T26)/2004
5. Quaternary geological map of the continental shelf of Vietnam at the scale of 1:1.000.000 2007 VNU Journal of Science, Earth Sciences, T.XXIII, No1
6. Quaternary sedimentary cycles in relation to sea level change in Vietnam 2007 VNU Journal of Science, Earth Sciences, T.XXIII, No4
7. Nghiên cứu địa tầng phân tập khu vực mỏ Bạch Hổ giai đoạn Oligocen-Miocen sớm trong mối quan hệ với tiến hóa môi trường trầm tích 2008 Tạp chí Dầu khí, số 3-2008
8. Hoạt động kiến tạo và núi lửa trẻ (Pliocen-Đệ tứ) thềm lục địa Nam Việt Nam (theo số liệu địa vật lý) 2008 Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, 4(T30)/2008
9. Hiệu quả sử dụng trạm đo địa chấn nông phân giải cao để khảo sát vùng biển nước nông 2010 Tạp chí Địa chất, Loạt A, số 320
10. A study on submarine landslides in the Central continental shelf of Vietnam 2011 VNU Journal of Science, Earth Sciences, Volume 1S
11. Áp dụng phương pháp địa chấn phản xạ nông phân giải cao phát hiện các đường lò khai thác than cũ ở mỏ Vàng Danh 2011 Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ – Địa chất, Số 34
12. Địa chấn địa tầng và địa tầng phân tập Pleistocen muộn – Holocen châu thổ ngầm sông Mê Công 2014 Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tập 30, số 2S
13. Nghiên cứu lũ cổ trên cơ sở các tích tụ trầm tích trong hồ móng ngựa trên sông Đắk Bla (Khu vực Tây Nguyên) 2015 Tạp chí Địa chất, Số 351
14. Đặc điểm và quy luật phân bố trầm tích tầng mặt vùng châu thổ ngầm sông Mê Kông 2015 Tạp chí Địa chất, Số 351
15. Xây dựng và quản lý dữ liệu thuật ngữ chuyên ngành Địa chất bằng phần mềm mã nguồn mở 2015 Tạp chí Địa chất, Số 351
16. Seismic reflection characteristics of the Late Quaternary deposits in Mê Kông river subaqueous delta based on new high resolution shallow reflection shallow seismic data 2015 Journal of Geology, Series B, No. 42
17. Đặc điểm trường sóng địa chấn trầm tích Pleistocen muộn – Holocen phần ngập nước vùng ven biển Hải Phòng 2016 Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, tập 32, Số 2S.
18. Các sự kiện cổ thời tiết cực đoạn xảy ra tại tỉnh Kon Tum trên cơ sở nghiên cứu các tích tụ trầm tích và đặc điểm vòng sinh trưởng của cây 2016 Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, tập 32, Số 2S.
19. Kết quả áp dụng phương pháp địa chấn nông phân giải cao trong khảo sát địa chất xây dựng tuyến đường ống cấp nước ra đảo Hòn Dấu (Hải Phòng) 2016 Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, tập 32, Số 2S.
20. Địa tầng phân tập trầm tích Miocen giữa khu vực trung tâm bể Nam Côn Sơn 2017 Tạp chí Địa chất, Loạt A, số 263/1-2/2017