PGS.TS. NGUYỄN THỊ HOÀNG HÀ

THÔNG TIN CÁ NHÂN

PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Hà

Hướng nghiên cứu: Công nghệ địa môi trường trong bảo vệ môi trường (xử lý ô nhiễm, sử dụng bền vững tài nguyên,bảo vệ sức khỏe cộng đồng)

Thời gian công tác tại Khoa: Từ 2011 – nay

Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn Địa chất Môi trường – Khoa Địa chất

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Địa chất Môi trường, P.607, nhà T5, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: hoangha.nt@vnu.edu.vn; hoanghantvnu@gmail.com

Điện thoại: 0968.046.006

Chi HHa1

Công trình tiêu biểu

         Việc khai thác chưa hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên làm nảy sinh những mâu thuẫn, xung đột giữa các đối tượng sử dụng và gây ra nhiều hậu quả đến môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe cộng đồng. Trong bối cảnh đó, những nghiên cứu về địa môi trường đóng vai trò quan trọng góp phần bảo vệ môi trường.

        Tiếp cận xử lý ô nhiễm theo hướng tiết kiệm tối đa chi phí và thân thiện với môi trường đang ngày càng được quan tâm, đặc biệt tại các nước đang phát triển. Một số nguyên liệu khoáng tiềm năng được nghiên cứu và ứng dụng bao gồm khoáng sét (bentonit, kaolin), oxit/hydroxit Fe/Al (goethite, zeolit). Nhu cầu nghiên cứu và sử dụng nguyên liệu chế tạo từ chất thải do chế biến khoáng sản (than, bô xít, sắt…) ngày càng tăng cao làm giảm thiểu tác động kép đến môi trường và giảm chi phí xử lý. Ngoài ra, nhiều loài thực vật bản địa có tiềm năng xử lý ô nhiễm đã được nghiên cứu và đánh giá, trong đó đã phát hiện những loài siêu tích tụ mới tại Việt Nam như Houttuynia cordata Thunb., Ageratum houstonianum Mill. và Potamogeton oxyphyllus Miq. Kết quả nghiên cứu công nghệ địa môi trường trong xử lý ô nhiễm đã được triển khai thực tế tại khu vực chế biến khoáng sản (tỉnh Bắc Kạn), xử lý nước ngầm bị ô nhiễm Asen tại Sơn Đồng (huyện Hoài Đức, Hà Nội), Cự Khê (huyện Thanh Oai, Hà Nội) và Hoàng Tây (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

        Bên cạnh đó, chu trình sinh địa hóa các nguyên tố (As, Pb, Zn, Cd,…) đã được nghiên cứu và ứng dụng tại một số vùng mỏ khoáng sản lớn của Việt Nam như mỏ chì kẽm Chợ Đồn (Bắc Kạn) và mỏ W-Bi-F-Cu-Au Núi Pháo (Thái Nguyên). Các kết quả này đã xác định được mức độ tích lũy các kim loại gây độc trong môi trường, cây trồng và các vấn đề sức khỏe liên quan, làm cơ sở quan trọng để đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe người dân.

Hệ pilot công nghệ địa môi trường xử lý ô nhiễm khu mỏ chì kẽm Chợ Đồn, Bắc Kạn

Xử lý asen trong nước ngầm tại Sơn Đồng (Hà Nội) và Hoàng Tây (Hà Nam)

Các bài báo khoa học và công trình nghiên cứu nổi bật

1. Đề tài, dự án

STT Tên đề tài/dự án Cơ quan

tài trợ kinh phí

Trách nhiệm tham gia Thời gian thực hiện
1 Đề tài “Sử dụng bền vững đất ngập nước ven biển” trong chương trình nghiên cứu “Ngăn chặn xu hướng suy thoái môi trường  Biển Đông và Vịnh Thái Lan” UNEP/GEF Tham gia 2002-2007
2 Nghiên cứu đề xuất mô hình, giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên địa chất đới duyên hải (Lấy ví dụ vùng Phan Thiết -Vũng Tàu) Đại học Quốc gia Hà Nội Tham gia 2005-2007
3 Nghiên cứu, đánh giá mức độ bị tổn thương đới ven biển phục vụ phát triển bền vững Đề tài nghiên cứu cơ bản cấp bộ Tham gia 2005-2007
4 Điều tra, đánh giá, thống kê, quy hoạch các khu bảo tồn đất ngập nước có ý nghĩa quốc tế, quốc gia Bộ Tài nguyên và Môi trường Tham gia 2005-2007
5 Điều tra, đánh giá tổng hợp mức độ tổn thương tài nguyên – môi trường vùng biển và đới ven biển Việt Nam, đề xuất các giải pháp quản lý phát triển bền vững. Đề tài hợp tác với Cục Quản lý Chất thải và Cải thiện Môi trường Tham gia 2009 – nay
6 Tăng cường năng lực giảm thiểu và thích ứng với địa tai biến liên quan đến môi trường và phát triển năng lượng ở Việt Nam Đại sứ quán Na Uy tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao Na Uy Tham gia 2009-2017
7 Nghiên cứu, đề xuất mô hình nông thôn bền vững, lấy ví dụ xã Giao Long (Giao Thủy, Nam Định) Đề tài Quỹ ARC -Đại học Quốc gia Hà Nội Chủ trì 2012
8 Ứng dụng thiết bị phân tích xách tay PVD 6000 trong xác định hàm lượng kim loại nặng tại làng nghề Triều Khúc – Hà Nội Đề tài cấp Trường ĐHKHTN Chủ trì 2012-2014
9 Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển bền vững tích hợp 3E+1 (kinh tế, môi trường, hệ sinh thái và an ninh phi truyền thống) cho các khu vực biên giới Việt – Lào vùng Tây Bắc Đề tài cấp Nhà nước Tham gia 2017-2018
10 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng định hướng quy hoạch phát triển bền vững các tiểu vùng Tây Bắc Đề tài cấp Nhà nước Tham gia 2017-2018
11 Nghiên cứu xác lập bộ tiêu chí đánh giá tính bền vững vùng ven biển Việt Nam, thử nghiệm ứng dụng cho vùng điển hình và đề xuất giải pháp nhân rộng Bộ Tài nguyên và Môi trường Tham gia 2017-2020
12 Luận cứ khoa học và thực tiễn, đề xuất định hướng nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao tri thức phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc giai đoạn 2019- 2025 Đề tài cấp Nhà nước Tham gia 2018-2019
13 Nghiên cứu hệ thống xử lý nước bị nhiễm asen tại các khu vực ven đô và nông thôn Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) Chủ trì 2018-2019
14 Nghiên cứu đánh giá đa lợi ích từ rừng ngập mặn nhằm nâng cao tính bền vững và duy trì sinh kế cộng đồng ở khu vực ven biển, lấy ví dụ huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội Chủ trì 2018-2019

 

15 Nghiên cứu sự tích lũy kim loại nặng trong thực vật xung quanh khu mỏ đa kim Núi Pháo, tỉnh Thái Nguyên Đề tài cấp Bộ (NAFOSTED) Chủ trì 2018-2021
16 Nghiên cứu phát triển mô hình bãi lọc trồng cây kiểu lai dựa trên vật liệu hấp phụ bản địa để nâng cao hiệu quả xử lý phốtpho trong nước thải chăn nuôi lợn ở vùng Đồng bằng sông Hồng, Việt Nam Đề tài cấp Bộ (NAFOSTED) Tham gia 2019-2021

 

2. Các công trình khoa học đã công bố

STT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
I Sách, chương sách
1 Phytoremediation applications for metal-contaminated soils using terrestrial plants in Vietnam. 2017 In Phytoremediation: Management of Environmental Contaminants, Volume 5 (A.A. Ansari, S.S. Gill, R.Gill, G.R. Lanza, L. Newman, Ed.). Springer, 157–182.
2 Mô hình đô thị có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu 2016 NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
II Tạp chí quốc tế
1 The potential of Eleocharis acicularis for phytoremediation: case study at an abandoned mine site 2009 Clean-soil, air, water 37 (3), 203-208
2 Phytoremediation of Sb, As, Cu, and Zn from contaminated water by the aquatic macrophyte Eleocharis acicularis 2009 Clean-soil, air, water 37 (9), 720-725
3 Metal accumulation in wild plants growing at an abandoned mine site in Hokkaido, Japan 2010 Geo-Pollution Science, Medical Geology and Urban Geology 6 (3/4), 35-42
4 Heavy metals and As uptake in plants growing around a Pb-Zn mine, northern Vietnam 2011 Journal of Hazardous Materials 186, 1384-1391
5 Phytoremediation of heavy metal-contaminated water and sediment by aquatic macrophyte Eleocharis acicularis 2011 Clean-soil, air, water 39 (8), 735-741
6 Accumulation of Indium and other heavy metals by Eleocharis acicularis: an option for phytoremediation and phytomining 2011 Bioresource Technology 102, 2228-2234
7 An integrated and quantitative vulnerability assessment of proactive hazard response and sustainability: a case study on the Chan May-Lang Co Gulf area, Central Vietnam 2014 Sustainability Science 9 (3), 399-409
8 Accumulation and potential health risks of cadmium, lead and arsenic in vegetables grown near mining sites in Northern Vietnam 2016 Environmental Monitoring and Assessment 188, 525-536
9 Phytoremediation applications for metal-contaminated soils using terrestrial plants in Vietnam 2017 In Phytoremediation: Management of Environmental Contaminants, Volume 5. Springer, 157–182
10 The influence of sodium silicate on removal of heavy metals by iron mine tailing 2017 ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences 11 (21), 12555-12560
11 The removal of heavy metals by iron mine drainage sludge and Phragmites australis 2017 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 71, 012022
12 A review on the geoenvironmental and geoecological integrated technology for environmental remediation in Vietnam: approaches, contributions, challenges and perspectives 2017 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 71, 012012
13 Field survey and comparative study of Pteris vittata and Pityrogramma calomelanos grown on arsenic contaminated lands with different soil pH 2018 Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 100 (5), 720–726
14 Adsorption of arsenic and heavy metals from solutions by unmodified iron-ore sludge 2019 Applied Sciences 9, 619; doi:10.3390/app9040619.
15 Accumulation of arsenic and heavy metals in native and cultivated plant species in a lead recycling area in Vietnam 2019 Minerals 2019, 9, 132; doi:10.3390/min9020132.
III Tạp chí trong nước
1 Đặc điểm địa hoá – khoáng vật các nguyên tố quý hiếm trong các kiểu quặng Cu tây Bắc Việt Nam 2004 Tạp chí Khoa học trái đất
2 Đánh giá tổng hợp mức độ nguy hiểm do tai biến đới ven biển Việt Nam (lấy ví dụ đới ven biển Cam Ranh – Phan Rí) 2005 Tạp chí địa chất loạt A, số 291, 27 – 37
3 Integrated vulnerability assessment of natural resources and environment for sustainable development of Vietnam coastal zone 2011 VNU J. Science, Earth Sciences 27 (1S), 114-124
4 A study on characteristics and mitigation of hazards in Vietnam coastal zone for sustainable development 2011 VNU J. Science, Earth Sciences 27 (1S), 86-97
5 Accumulation of plant opal and trace elements within Eleocharis acicularis: an approach for phytoremediation 2011 VNU J. Science, Earth Sciences 27 (1S), 44-51
6 Accumulation of trace elements by dwarf hair grass (Eleocharis acicularis): from laboratory to field experiment 2012 Journal of Analytical Sciences 17 (1), 83-88
7 Hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng trong nước mặt và trầm tích làng nghề Triều Khúc – Tân Triều – Thanh Trì – Hà Nội 2012 Tạp chí Khoa học và Công nghệ 50(3E), 1274-1281
8 An application of Satoyama principles for a nature-harmonious society in Giao Long commune (Nam Dinh Province) 2012 Journal of Science and Technology 50(3D), 892-899
9 Đánh giá địa chất môi trường vùng biển Quảng Nam-Khánh Hòa từ 60-100m nước phục vụ sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường. 2014 Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 30, Số 2S, 60-69.
10 Các mô hình đô thị ven biển thích ứng với biến đổi khí hậu: kinh nghiệm quốc tế và áp dụng cho Việt Nam. 2014 Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 30, Số 2S, 222-234.
11 Simultaneous removal of some heavy metals and arsenic from aqueous solutions by Phragmites australis 2016 Tạp chí Khoa học và Công nghệ 54 (2A), 259–264
12 Nghiên cứu khả năng hấp phụ kim loại nặng và Asen của laterit đá ong huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 2016 Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 32, Số 1S (2016)
13 Đánh giá khả năng xử lý kim loại nặng trong nước sử dụng vật liệu chế tạo từ bùn thải mỏ chế biến sắt 2016 Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 32, Số 1S (2016)
14 Sorption of heavy metals by laterite from Vinh Phuc and Hanoi, Vietnam 2016 Journal of Vietnamese Environment 8 (4), 235–239
15 Đánh giá khả năng xử lý kim loại nặng trong nước sử dụng vật liệu chế tạo từ bùn thải mỏ chế biến sắt 2016 Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 32(1S)
16 Nghiên cứu khả năng hấp phụ kim loại nặng và Asen của laterit đá ong huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 2016 Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 32(1S)
17 Đánh giá khả năng xử lý đồng thời As, Cd và Pb trong điều kiện lọc qua hạt vật liệu chế tạo từ bùn thải mỏ sắt Bản Cuôn, tỉnh Bắc Kạn 2016 Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
18 Đánh giá khả năng xử lý asen trong đất của một số loài thực vật bản địa mọc xung quanh khu mỏ chì kẽm Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 2016 Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
19 Removal of arsenic from contaminated groundwater using laterite, sand and ash: a case study in Son Dong commune, Hoai Duc district, Ha Noi 2018 Journal of Vietnamese Environment 9(1-5), 223-227.
IV Kỷ yếu hội thảo
1 Environmental Geology for Sustainable Development of Coastal Zone (Case study of Phan Ri – Phan Thiet Coast) 2004 Proceedings of the Vietnam – Taiwan Workshop on Marine Geology, Hanoi, Vietnam
2 Assessment of Vietnam Coastal Zone Vulnerability for sustainable development (Case Study: Phan Thiet – Ho Tram) 2005 Proceedings of the international workshop “Hanoi Geoengineering 2005”
3 Intergrated assessment of risk level caused by hazards in the coastal zone of Vietnam (case study Cam Ranh – Phan Ri coastal zone) 2005 Hanoi Geoengineering 2005: Intergrated geoenginerring for a sustainable infrastructure development, Hanoi, Vietnam, pp. 196-202.
4 Integrated Assessment of Risk Level Caused by Hazards in the Coastal Zone of Vietnam (Case Study: Cam Ranh – Phan Ri Coastal Zone) 2006 Proceedings of the 16th Symposium on Geo-environments and Geo-technics, 115-120
5 Accumulation of heavy metals by Eleocharis acicularis in an abandoned mining site of Hokkaido, Japan 2008 Proceedings of the 14th Symposium on Soil and Groundwater contamination and Remediation, Saitama, Japan, 550-553
6 Phytoremediation potential of Eleocharis acicularis in a mining site of Hokkaido, Japan 2008 Proceeding of the fourth international conference on Environmental Science and Technology 2008 (II), Houston, Texas, USA, 216-221.
7 The potential of an aquatic macrophyte Eleocharis acicularis for phytoremediation of heavy metal contaminated water 2009 Proceedings of the 15th Symposium on Soil and Groundwater contamination and Remediation, Nagoya, Japan, 156-161
8 Practicality of phytoremediation by Eleocharis acicularis 2009 Proceedings of the 19th Symposium on Geo-environments and Geo-technics, Tokyo, Japan, 93-96
9 Accumulation of trace elements in plant opal within the aquatic macrophyte Eleocharis acicularis 2010 Proceedings of the Japan-Korea Joint Symposium on the investigation and the evaluation methods for the ground environment. Okinawa, Japan
10 Accumulation of Mn, Cu and Zn by Jatropha curcas L. growing on Ba Vi and Huong Hoa sites 2013 Hanoi Geoengineering 2013, 10/2013, Hanoi, 175-180.
11 Forecasting vulnerability of natural resources and environment to 0.5m sea level rise for proactive hazard respond of Vietnam coastal zone 2013 Hanoi Geoengineering 2013, 10/2013, Hanoi, 155-162
12 Towards Proactive Responses to Disasters and Sustainability of Coastal City in the Context of Climate Change: the Case of Da Nang, Central Vietnam 2014 Proceedings of International Conference of Transdisciplinary Research on Environmental Problem in Southeastern Asia 2014, Makassar, Indonesia, September 4-5, 1-7
13 Vulnerability Assessment of Landslide to Human Travelling along the National Road No.6, Northern Vietnam 2014 Proceedings of International Conference of Transdisciplinary Research on Environmental Problem in Southeastern Asia 2014, Makassar, Indonesia, September 4-5, 53-57.
14 Selection of natural materials for treatment of wastewater contaminated with heavy metals from mining and mineral processing in Northern Vietnam 2016 Proceeding of International Symposium Hanoi Geoengineering 2016, October 21–22, Hanoi, 113–118
15 Sustainable use of natural resources in coastal communes of Kim Son district, Ninh Binh province 2016 Proceeding of International Symposium Hanoi Geoengineering 2016, October 21–22, Hanoi, 148–152.
16 Fixed bed column sorption of heavy metals on modified iron mine drainage sludge, Bac Kan Province 2016 Proceeding of International Symposium Hanoi Geoengineering 2016, October 21–22, Hanoi, 157–161.
17 Influence of heating temperature on removal of heavy metals from water solutions by iron mine drainage sludge 2016 Proceeding of International Symposium Hanoi Geoengineering 2016, October 21–22, Hanoi, 236–240.
18 Sorption of heavy metals by bentonite in Co Dinh area, Thanh Hoa Province 2017 Proceeding of International Conference on Sustainable Groundwater Development 2017, October 26-28, Hanoi, 281–289
19 Accumulation of arsenic and multiple heavy metals in Pteris vittata L. and its utilization potential for phytoremediation and phytomining 2017 Proceeding of International Conference on Sustainable Groundwater Development 2017, October 26-28, Hanoi, 290–302