TS. NGUYỄN ĐÌNH THÁI

THÔNG TIN CÁ NHÂN

TS. Nguyễn Đình Thái

Hướng nghiên cứu: Quản lý tài nguyên và môi trường, phát triển bền vững, Cổ môi trường và cổ khí hậu

Các học phần giảng dạy: Nhập môn Tài nguyên thiên nhiên; Thực tập Quản lý tài nguyên thiên nhiên; Quản lý tổng hợp lưu vực sông; Đánh giá tác động môi trường.

Thời gian công tác tại Khoa: Từ 2016 – nay

Chức vụ: Giảng viên

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Quản lý và phát triển tài nguyên, Phòng 612 nhà T5, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.

Emailthaind@hus.edu.vn

Điện thoại: 0936000396

Website: http://EosVNU.net/

DSC_0297

Công trình tiêu biểu

        Biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng nhanh hơn và khó dự báo, gây ra những biến đổi mạnh của nhiệt độ và lượng mưa, mực nước biển dâng, các hiện tượng thời tiết cực đoan và thiên tai (bão nhiệt đới, lũ lụt,…). Biến đổi khí hậu đã gây ra những tác động mạnh mẽ và làm tăng tính dễ bị tổn thương của các vùng ven biển, đe doạ khả năng chống chịu và an ninh lương thực của các cộng đồng ven biển. Các tác động này đã được ghi nhận rõ ràng ở các vùng ven biển, cửa sông, đồng bằng và các quốc đảo nhỏ ở các nước đang phát triển vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Đới ven biển Việt Nam là nơi có điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái, bảo tồn các hệ sinh thái biển có giá trị cũng như khai thác khoáng sản và vật liệu xây dựng. Bên cạnh đó, đới bờ cũng là khu vực chịu áp lực từ phát triển kinh tế, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường và suy giảm tính bền vững. Dựa trên các tiêu chí tài nguyên – môi trường, việc phân vùng đới ven biển Việt Nam là nền tảng cho phát triển bền vững.

Phân vùng chức năng Tài nguyên và môi trường huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Bài báo khoa học và công trình nghiên cứu nổi bật

  • Environmental and natural resources function zoning for sustainable use of Van Don island district, Quang Ninh province. Nguyen Dinh Thai, Nguyen Tai Tue, Nguyen Thi Hong, Tran Thi Dung. Journal of Marine and Technology, Vol. 18, No.4, 2018: 368-377
  • Sedimentary composition and organic carbon sources in mangrove forests along the coast of northeast Vietnam. Nguyen Tai Tue, Pham Thao Nguyen, Dang Minh Quan, Luu Viet Dung, Tran Dang Quy, Mai Trong Nhuan, Nguyen Dinh Thai. Regional Studies in Marine Science Volume 17, January 2018, Pages 87–94
  • Tracing carbon transfer and assimilation by invertebrates and fish across a tropical mangrove ecosystem using stable isotopes. Nguyen Tai Tue, Tran Dang Quy, Mai Trong Nhuan, Luu Viet Dung, Nguyen Dinh Thai. Marine Ecology, Volume 38, Issue 5.
  • Formation process of coastal ecoregions in relation to quaternary geological activities in Binh Thuan province. Duong Thi Thanh Xuyen, Nguyen Van Tuan, Tran Nghi, Nguyen Dinh Thai, Nguyen Thi Tuyen. Journal of Marine Science and Technology; Vol. 17, No. 3; 2017: 333-341.
  • Phân tích chi phí lợi ích khai thác một số dạng tài nguyên quan trọng khu vực đới bờ tỉnh Bình Thuận. Dương Thị Thanh Xuyến, Trần Nghi, Đỗ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Đình Thái, Đỗ Mạnh Tuân. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, tập 17, số 1, 2017:23-34
  • Cơ sở khoa học định hướng quy hoạch tổng thể phát triển bền vững đới bờ tỉnh Bình Thuận. Dương Thị Thanh Xuyến, Trần Nghi, Nguyễn Đình Thái, Đỗ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Văn Tuấn. Tạp chí Môi trường, Chuyên đề II, 2017, 68-72.
  • Diversifying Quang Binh tourism for a sustainable development orientation. Tran Nghi, Dang Mai, Nguyen Dinh Thai, Dinh Xuan Thanh, Nguyen Thanh Lan, Nguyen Thi Hong. VNU Journal of Science, Earth Sciences 28 (2012) 11-19.
  • Tourism carrying capacity assessment for Phong Nha – Ke Bang and Dong Hoi, Quang Binh province. Tran Nghi, Nguyen Thanh Lan, Nguyen Dinh Thai, Dang Mai, Dinh Xuan Thanh. VNU Journal of Science, Earth Sciences 23 (2007) 80-87.