TS. DƯƠNG THỊ TOAN

THÔNG TIN CÁ NHÂN

TS. Dương Thị Toan

Hướng nghiên cứu: Địa kỹ thuật và tai biến địa chất

Thời gian công tác tại Khoa: Từ 2005 – nay

Chức vụ: Giảng viên

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Địa kỹ thuật và Phát triển hạ tầng, P.608, nhà T5, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: duongtoan109@gmail.com; duongtoan@hus.edu.vn 

Điện thoại: 093 454 3261

Chi Toan1

Công trình tiêu biểu

          Hướng nghiên cứu chính tập trung vào các vấn đề của cơ học đất không bão hòa, sự tương tác giữa đất – nước, quá trình thấm trong đất không bão hòa do mưa và thay đổi mực nước ngầm nước mặt, sự thay đổi tính chất cơ lý của đất không bão hòa, áp lực nước lỗ rỗng và ảnh hưởng của chúng đến các quá trình tai biến địa chất như mất ổn định bờ sông – bờ biển, trượt lở.

         Công trình tiêu biểu: Kết quả đã đạt được từ hướng nghiên cứu trên: (1) Đã xây dựng được đường cong đất – nước (sự thay sức hút dính của đất với độ ẩm) cho một số loại đất của bờ sông hồng. (2) Xây dựng mô hình phân tích và xác định được điều kiện và ngưỡng gây mất ổn định của bờ sông trong điều kiện dao động mực nước. Tính thấm của đất là yếu tố quan trọng tác động đến ổn định bờ sông và giá trị hệ số an toàn. Đối với đất bờ sông có hệ số thấm nhỏ (<10-6 m/s), hiện tượng thấm ít tác động đến ổn định bờ, hệ số an toàn thay đổi tỷ lệ thuận với dao động mực nước, bờ sông mất ổn định khi mực nước hạ. Đối với bờ sông có hệ số thấm cao (>10-6 m/s), hiện tượng thấm tác động mạnh mẽ đến bờ sông, bờ sông bị bão hòa sức hút dính giảm, sức chống cắt giảm, áp lực nước lỗ rỗng tăng và bờ sông thường bị mất ổn định khi mực nước dâng cao, đồng thời với quá trình xói lở chân bờ. (3) Xác định sự ảnh hưởng của cường độ mưa (RI) và tính thấm của đất tới ổn định bờ sông (HC): khi RI/HC  1, nước mưa thấm xuống và thấm qua tầng đất không bão hòa, làm suy giảm sức hút dính, sức chống cắt và tăng áp lực nước lỗ rỗng là nguyên nhân giảm hệ số an toàn mái dốc; khi RI/HC > 1, nước mưa thấm xuống đất một phần và phần lớn chảy tràn trên bề mặt, mưa lớn trong thời gian ngắn ít ảnh hưởng đến mái dốc.

Mô hình phân tích mất ổn định bờ sông do dao động mực nước, quá trình thấm và xói chân bờ (trái), quá trình thấm làm thay đổi mực nước ngầm do mưa (phải)

Các bài báo khoa học và công trình nghiên cứu nổi bật

Bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế, hội thảo quốc tế trong những năm gần đây

 • [1] Duong Thi Toan, Hideo Komine, Do Minh Duc, Satoshi Murakami. Riverbank Stability Assessment under Flooding Conditions in the Red River, Hanoi, Vietnam. Computers and Geotechnic Journal, Vol. 61 (2014), 178–189
 • [2] Duong Thi Toan, Ngo Hong Hue. Effects of fine particles and water content on shear strength of riverbank stability, a case study in Red riverbank in Hanoi area, Vietnam. Proceedings of the 4th International Conference Vietgeo 2018: Geological and Geotechnical Engineering in Response to Climate Change and Sustainable Development of Infrastructure; pp 62-70
 • [3] Duong Thi Toan. Effects of Hydraulic conductivity on the riverbank stability. Proceedings of the 4th International Conference Vietgeo 2018: Geological and Geotechnical Engineering in Response to Climate Change and Sustainable Development of Infrastructure; pp 570-578
 • [4] Duong Thi Toan, Nguyen Chau Lan. Characteristics of Soil Grain Size and Critical Erosion Velocity InRed River Bank, Hanoi Area. Proceeding of International Symposium Hanoi Geoengineering 21 October 2016, Vietnam National University Press, Hanoi, ISBN 978-604-62-6630-3, 43-48.
 • [5] Duong Thi Toan, Do Thi Kim Oanh, Assessment groundwater pollution potential due to waste landfill leachate: a case study of dai dong waste landfill site, van lam district hung yen province. Proceeding of The 3rd Internatioal Conference Vietgeo 2016 “Geological and geotechnical engineering in response to climate change and sustainable development of infrastructure”
 • [6] Duong Thi Toan. Effects of properties of unsaturated soil on riverbank stability. Proceeding of Internatioal Conference Hanoigeo 2015. ISBN 978-604-913-418-0; pp 277-284
 • [7] Duong Thi Toan, Hideo Komine, Satoshi Murakami. Effect of loading by houses to riverbank stability in Hanoi area. GEOTEC HANOI conference 2013, ISBN 978-604-82-0013-8, pages 755-759.
 • [8] Toan, D. T., Komine, H., Murakami, S. Duc, D.M. Grain size and soil suction Effect on hydraulic conductivity and shear strength of simulated Red River soil. The 18th SEAGC conference in Singapore, March 1, 2013 13:2: RPS: RPS-SEAGC 2012

Bài báo khoa học trên tạp chí quốc gia trong những năm gần đây

 • [1] Dương Thị Toan, Phạm Ngọc Ánh. Mô phỏng sự ảnh hưởng của tính chất đất đến quá trình lan truyền chất ô nhiễm xuống nước ngầm của các bãi rác khu vực nông thôn, lấy ví dụ một số bãi rác khu vực giao thủy, nam định. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, số 1,2/2018(trang 36-46)
 • [2] Dương Thị Toan, Nguyễn Việt Hà. Nghiên cứu hiện trạng và nguyên nhân sạt lở bờ phải sông Hồng đoạn Ba vì – Sơn Tây, Thành phố Hà Nội. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng 2/2017 trang 43-54; ISSN 1859-1566.
 • [3] Dương Thị Toan. Phân tích sự ảnh hưởng của tính chất đất đến ổn định
  bờ sông Cầu, tỉnh Bắc Kạn trong mùa mưa. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 3 (2016) 70-81
 • [4] Dương Thị Toan. Đặc điểm sức hút dính của một số loại đất bờ sông Hồng khu vực Hà Nội. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 2S (2016) 9-18
 • [5] Duong Thi Toan, Do Minh Duc. Characteristic of unsaturated soil in the Cau river bank, Bac Kan province. VNU Journal of Science, Earth Sciences 27, No 1S (2011), 134-141.
 • [6] Dương Thị Toan, Fumihiko Yamada. Ứng dụng phương pháp X-ray CT trong nghiên cứu Địa kỹ thuật. Tạp chí Địa kỹ thuật số 2A/2010, 85-92.