Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

Căn cứ Công văn số 1940/ĐHQGHN-TCCB ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội về kế hoạch tuyển dụng viên chức; Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

II. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM (VTVL) CẦN TUYỂN DỤNG VÀ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG:  

1. Tiếp nhận viên chức (10 VTVL)

TT Vị trí việc làm Số lượng Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và kinh nghiệm

 liên quan

Ghi chú
GIẢNG VIÊN (09 VTVL)
Bộ môn Cơ học thuộc Khoa Toán – Cơ – Tin học. 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL và có ít nhất 05 năm công tác ở VTVL phù hợp với yêu cầu của VTVL cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Phòng thí nghiệm khoa học dữ liệu thuộc Khoa Toán – Cơ – Tin học. 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL và có ít nhất 05 năm công tác ở VTVL phù hợp với yêu cầu của VTVL cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Bộ môn Vật lý hạt nhân thuộc Khoa Vật lý. 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL và có ít nhất 05 năm công tác ở VTVL phù hợp với yêu cầu của VTVL cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Bộ môn Quản lý đất đai thuộc Khoa Địa lý. 02 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL và có ít nhất 05 năm công tác ở VTVL phù hợp với yêu cầu của VTVL cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Bộ môn Công nghệ và Thông tin đất đai thuộc Khoa Địa lý. 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL và có ít nhất 05 năm công tác ở VTVL phù hợp với yêu cầu của VTVL cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Bộ môn Địa kỹ thuật và Phát triển hạ tầng thuộc Khoa Địa chất. 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL và có ít nhất 05 năm công tác ở VTVL phù hợp với yêu cầu của VTVL cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Bộ môn Trầm tích và Địa chất biển thuộc Khoa Địa chất. 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL và có ít nhất 05 năm công tác ở VTVL phù hợp với yêu cầu của VTVL cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Bộ môn Công nghệ môi trường thuộc Khoa Môi trường. 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL và có ít nhất 05 năm công tác ở VTVL phù hợp với yêu cầu của VTVL cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
NGHIÊN CỨU VIÊN (01 VTVL)
Trung tâm Nano và Năng lượng. 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL và có ít nhất 05 năm công tác ở VTVL phù hợp với yêu cầu của VTVL cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

          2. Xét tuyển viên chức (32 VTVL)

TT Vị trí việc làm Số lượng Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và kinh nghiệm liên quan Ghi chú
GIẢNG VIÊN (20 VTVL)
Bộ môn Đại số – Hình học – Tôpô thuộc Khoa Toán – Cơ – Tin học. 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL cần tuyển dụng.
Bộ môn Tin học thuộc Khoa Toán – Cơ – Tin học. 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL cần tuyển dụng.
Bộ môn Vật lý Vô tuyến thuộc Khoa Vật lý. 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL cần tuyển dụng.
Bộ môn Vật lý Địa cầu thuộc Khoa Vật lý. 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL cần tuyển dụng.
Trung tâm Khoa học Vật liệu thuộc Khoa Vật lý. 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL cần tuyển dụng.
Bộ môn Hóa học phân tích thuộc Khoa Hóa  học. 02 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL cần tuyển dụng.
Bộ môn Hóa học Vô cơ thuộc Khoa  Hóa  học. 02 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL cần tuyển dụng.
Phòng thí nghiệm Hóa dược thuộc Khoa Hóa học. 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL cần tuyển dụng.
Bộ môn Động vật học và Bảo tồn thuộc Khoa Sinh học. 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL cần tuyển dụng.
Bộ môn Động vật học Ứng dụng thuộc Khoa Sinh học. 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL cần tuyển dụng.
Bộ môn Địa nhân văn và Quy hoạch thuộc Khoa Địa lý. 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL cần tuyển dụng.
Bộ môn Bản đồ và Địa thông tin thuộc Khoa Địa lý. 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL cần tuyển dụng.
Bộ môn Khoa học và Công nghệ Biển thuộc Khoa Khí tượng, Thủy văn và Hải dương học. 02 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL cần tuyển dụng.
Phòng thí nghiệm trọng điểm Địa môi trường và Ứng phó biến đổi khí hậu. 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL cần tuyển dụng.
Bộ môn Môi trường và Phát triển bền vững thuộc Khoa Môi trường. 02 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL cần tuyển dụng.
Bộ môn Khoa học và Công nghệ thực phẩm thuộc Khoa Môi trường. 01 Có học vị Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với VTVL cần tuyển dụng.
GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HẠNG III (04 VTVL)
Bộ môn Chuyên Toán học thuộc Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên. 02 – Có học vị Thạc sĩ trở lên, chuyên ngành phù hợp với VTVL.

– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, thành tích giảng dạy học sinh giỏi.

Bộ môn Khoa học xã hội (giảng dạy môn Ngữ văn) thuộc Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên. 01 – Có học vị Thạc sĩ trở lên chuyên ngành phù hợp với VTVL.

– Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp đại học tại các trường đào tạo giáo viên.

Bộ môn Ngoại ngữ (giảng dạy môn Tiếng Anh) thuộc Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên. 01 – Có học vị Thạc sĩ trở lên chuyên ngành phù hợp với VTVL.

– Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp đại học tại các trường đào tạo giáo viên.

CHUYÊN VIÊN (07 VTVL)
Văn phòng Khoa Toán – Cơ – Tin học (phụ trách sau đại học). 01 – Có học vị Thạc sỹ trở lên.

– Ưu tiên ứng viên có thời gian công tác liên tục từ đủ 36 tháng trở lên (có đóng BHXH) và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Văn phòng Khoa Môi trường (Trợ lý giáo vụ). 01 – Có học vị Thạc sỹ trở lên.

– Ưu tiên ứng viên có thời gian công tác liên tục từ đủ 36 tháng trở lên (có đóng BHXH) và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Phòng Khoa học và Công nghệ (Quản lý khoa học Công nghệ). 01 – Có học vị Thạc sỹ trở lên.

– Ưu tiên ứng viên có thời gian công tác liên tục từ đủ 36 tháng trở lên (có đóng BHXH) và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Phòng Đào tạo (Quản lý đào tạo đại học) 01 – Có học vị Thạc sỹ trở lên.

– Ưu tiên ứng viên có thời gian công tác liên tục từ đủ 36 tháng trở lên (có đóng BHXH) và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Văn phòng Công đoàn Trường. 01 – Có học vị Thạc sỹ trở lên.

– Ưu tiên ứng viên có thời gian công tác liên tục từ đủ 36 tháng trở lên (có đóng BHXH) và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Phòng Thanh tra, Pháp chế và Đảm bảo chất lượng (Thanh tra và Đảm bảo chất lượng). 01 – Có học vị Thạc sỹ trở lên.

– Ưu tiên ứng viên có thời gian công tác liên tục từ đủ 36 tháng trở lên (có đóng BHXH) và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Phòng Quản trị – Bảo vệ (Xây dựng). 01 – Có học vị Thạc sỹ trở lên.

– Ưu tiên ứng viên có thời gian công tác liên tục từ đủ 36 tháng trở lên (có đóng BHXH) và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

KẾ TOÁN VIÊN (01 VTVL)
Phòng Kế hoạch – Tài chính (Kế toán tổng hợp). 01 Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với VTVL và có ít nhất 05 năm công tác phù hợp với yêu cầu của VTVL cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

 

III. TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG VỀ TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ, TIN HỌC VÀ CÁC TIÊU CHUẨN CÔNG VIỆC KHÁC.

TT Tiêu chuẩn Yêu cầu ứng tuyển đối với chức danh nghề nghiệp chuyên viên, kế toán viên và giáo viên trung học phổ thông hạng III Yêu cầu ứng tuyển đối với chức danh nghề nghiệp giảng viên, nghiên cứu viên
Trình độ ngoại ngữ Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương trở lên; HOẶC có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của VTVL dự tuyển; HOẶC có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của VTVL dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền công nhận. + Đối với giảng viên: có khả năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

+ Đối với nghiên cứu viên: có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương trở lên; HOẶC có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của VTVL dự tuyển; HOẶC có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của VTVL dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Tin học + Đối với Chuyên viên: có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

+ Đối với Kế toán viên: có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

+ Đối với giáo viên trung học phổ thông hạng III: có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên THPT hạng III.

+ Đối với Giảng viên: có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

+ Đối với Nghiên cứu viên: có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Yêu cầu khác về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp – Đối với Chuyên viên: có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên.

– Đối với Kế toán viên: có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán viên.

– Đối với Giáo viên THPT hạng III: có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng III.

– Đối với Giảng viên:

+ Có khả năng NCKH: là tác giả duy nhất hoặc đứng tên đầu bài viết (đối với các tạp chí không sắp xếp tên tác giả theo thứ tự ABC) được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành có mã số chuẩn ISSN hoặc chương sách giáo trình hoặc chuyên khảo được xuất bản bởi nhà xuất bản có mã số chuẩn ISBN. Cam kết có bài báo khoa học đăng trên kỷ yếu hội nghị hoặc hội thảo quốc tế của nhà xuất bản nước ngoài có mã số chuẩn quốc tế ISBN hoặc tương đương trở lên trước khi kết thúc hợp đồng làm việc lần đầu.

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III).

–  Đối với Nghiên cứu viên:

+ Có khả năng NCKH: có bài viết công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành có mã số chuẩn ISSN hoặc chương sách xuất bản bởi nhà xuất bản có mã số chuẩn ISBN hoặc tương đương trở lên.

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên (hạng III).

Kỹ năng – Kỹ năng giao tiếp

– Kỹ năng làm việc nhóm

– Kỹ năng soạn thảo văn bản

– Không nói ngọng, không nói lắp.

– Kỹ năng giao tiếp

– Kỹ năng làm việc nhóm

– Kỹ năng tổ chức hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.

– Không nói ngọng, không nói lắp.

IV. THỜI HẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức

1.1. Hồ sơ tiếp nhận viên chức gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo hình tiếp nhận viên chức (mẫu số 1);

– Sơ yếu lý lịch viên chức (mẫu số 2) được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi công tác;

– Lý lịch khoa học (mẫu số 3) có ghi rõ mã số chuẩn ISSN đối với các bài báo được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành; mã ISBN của nhà xuất bản đối với chương sách giáo trình hoặc chuyên khảo được xuất bản có xác nhận của cơ quan nơi công tác (đối với vị trí Giảng viên, Nghiên cứu viên);

– Bản sao công chứng các văn bằng, bảng điểm và chứng chỉ theo yêu cầu của VTVL cần tiếp nhận (đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cần có công nhận văn bằng theo quy định);

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thầm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận;

– Bản tự nhận xét, đánh giá gồm các nội dung: phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (mẫu số 4) có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nơi công tác;

– Bản minh chứng liên quan đến quá trình công tác: sổ bảo hiểm xã hội hoặc sổ bảo hiểm xã hội điện tử, hợp đồng, các quyết định lương;

– Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp: hoàn thiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả tiếp nhận.

1.2. Hồ sơ xét tuyển viên chức gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu số 5);

– Sơ yếu lý lịch (dán ảnh cỡ 4 x 6) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Lý lịch khoa học (mẫu số 3) có ghi rõ mã số chuẩn ISSN đối với các bài báo được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành; mã ISBN của nhà xuất bản đối với chương sách giáo trình hoặc chuyên khảo được xuất bản có xác nhận của cơ quan nơi công tác (đối với vị trí Giảng viên, Nghiên cứu viên);

– Bản sao công chứng các văn bằng, bảng điểm và chứng chỉ theo yêu cầu của VTVL dự tuyển (đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cần có công nhận văn bằng theo quy định);

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

– Bản sao Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

– Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp: hoàn thiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển.

Lưu ý:

Người dự tuyển phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của văn bằng, chứng chỉ. Trường hợp sau khi có kết quả tuyển dụng, người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong kỳ tuyển dụng tiếp theo. Hồ sơ đã nhận không trả lại.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

– Thời gian:

+ Đối tượng tiếp nhận viên chức: Từ ngày 01/7/2022 đến hết ngày 10/7/2022 (các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần), buổi Sáng từ 08h30 đến 11h30; buổi Chiều từ 14h00 đến 16h30.

+ Đối tượng xét tuyển viên chức: Từ ngày 29/6/2022 đến hết ngày 28/07/2022 (các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần), buổi Sáng từ 08h30 đến 11h30; buổi Chiều từ 14h00 đến 16h30.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ – Hành chính (Phòng 303, Nhà T1), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 334 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

– Số điện thoại liên hệ: 0243 557 6719.

V.  LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Người đủ điều kiện đăng ký dự tuyển nộp lệ phí dự tuyển là 500.000 đồng/người.

VI. NỘI DUNG VÀ NGUỒN TUYỂN DỤNG:

1. Tiếp nhận vào làm viên chức

1.1. Nội dung tiếp nhận

a) Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của VTVL cần tuyển.

b) Tổ chức sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận theo hình thức:

– Phỏng vấn để kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

– Thời gian: 30 phút.

– Nội dung phỏng vấn:

+ Kiến thức chung: các quy định có liên quan theo yêu cầu của VTVL cần tuyển và các hiểu biết về Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, về Đại học Quốc gia Hà Nội.

+ Kiến thức chuyên môn: đánh giá giảng thử đối với người dự tuyển vị trí giảng viên, giáo viên trung học phổ thông; phỏng vấn đối với các VTVL còn lại.

1.2. Nguồn tuyển dụng và cách thức tiếp cận nguồn:

Ứng viên có ít nhất 5 năm công tác tại VTVL yêu cầu có trình độ đào tạo tiến sĩ trở lên phù hợp với yêu cầu VTVL cần tuyển và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc thuộc các đối tượng quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 13, Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020).

2. Xét tuyển viên chức

2.1. Nội dung xét tuyển:

a) Vòng 1: kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của VTVL cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2: môn nghiệp vụ chuyên ngành

– Hình thức: phỏng vấn

– Nội dung phỏng vấn:

+ Kiến thức chung: các quy định có liên quan theo yêu cầu của VTVL cần tuyển và các hiểu biết về Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, về Đại học Quốc gia Hà Nội.

+ Kiến thức chuyên môn: đánh giá giảng thử đối với người dự tuyển vị trí giảng viên; giáo viên trung học phổ thông; phỏng vấn đối với các VTVL còn lại.

– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

– Thời gian: 30 phút.

2.2. Nguồn tuyển dụng và cách thức tiếp cận nguồn:

– Nguồn tuyển: các ứng viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện tuyển dụng.

– Cách thức tiếp cận nguồn: đăng tin tuyển dụng trên báo in hoặc báo điện tử, Website của Trường, thông báo bằng văn bản tại nơi làm việc của Trường.

3. Thời gian tổ chức tiếp nhận và xét tuyển viên chức

Sẽ được thông báo trên Website: http://hus.vnu.edu.vn

4. Địa điểm tiếp nhận và xét tuyển viên chức:

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 334 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Công văn chi tiết xem tại đây.

Tin Liên Quan