Thông báo Tuyển dụng lao động tại Trung tâm Quy hoạch và điều tra Tài nguyên – môi trường biển khu vực phía Bắc

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên – môi trường biển khu vực phía Bắc là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, có chức năng thực hiện các hoạt động nghiên cứu, điều tra tài nguyên môi trường biển, phát hiện và đánh giá các nguồn tài nguyên, tiềm năng, lợi thế vùng biển ven bờ, vùng bờ các tỉnh, thành phố có biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên; vùng biển sâu, xa bờ của Việt Nam theo phân công của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; thực hiện các hoạt động dịch vụ về quy hoạch, điều tra tài nguyên – môi trường biển theo quy định của pháp luật.

 

Hiện Trung tâm có nhu cầu tuyển dụng lao động hợp đồng: Số lượng 20 cán bộ.

Thông tin được đăng tải chi tiết dưới đây:

VPK Địa chất

Tin Liên Quan