THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022 SỬ DỤNG CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ SAT, ACT, A-Level

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN), Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo điểm trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2022 của Trường ĐHKHTN chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế SAT, ACT, A-Level để xét tuyển vào các ngành đào tạo như sau:

TT Mã xét tuyển Tên ngành

Điểm chuẩn

SAT ACT A-Level
1 QHT01 Toán học 1300 22 60
2 QHT02 Toán tin 1300 22 60
3 QHT98 Khoa học máy tính và thông tin* (**) 1300 22 60
4 QHT93 Khoa học dữ liệu* 1300 22 60
5 QHT03 Vật lý học 1100 22 60
6 QHT04 Khoa học vật liệu 1100 22 60
7 QHT05 Công nghệ kỹ thuật hạt nhân 1100 22 60
8 QHT94 Kỹ thuật điện tử và tin học* 1100 22 60
9 QHT06 Hoá học 1100 22 60
10 QHT41 Hoá học*** 1100 22 60
11 QHT42 Công nghệ kỹ thuật hoá học** 1100 22 60
12 QHT43 Hoá dược** 1100 22 60
13 QHT08 Sinh học 1100 22 60
14 QHT44 Công nghệ sinh học** 1100 22 60
15 QHT10 Địa lý tự nhiên 1100 22 60
16 QHT91 Khoa học thông tin địa không gian* 1100 22 60
17 QHT12 Quản lý đất đai 1100 22 60
18 QHT95 Quản lý phát triển đô thị và bất động sản* 1100 22 60
19 QHT13 Khoa học môi trường 1100 22 60
20 QHT46 Công nghệ kỹ thuật môi trường** 1100 22 60
21 QHT96 Khoa học và công nghệ thực phẩm* 1100 22 60
22 QHT16 Khí tượng và khí hậu học 1100 22 60
23 QHT17 Hải dương học 1100 22 60
24 QHT92 Tài nguyên và môi trường nước* 1100 22 60
25 QHT18 Địa chất học 1100 22 60
26 QHT20 Quản lý tài nguyên và môi trường 1100 22 60
27 QHT97 Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường* 1100 22 60

Những thí sinh đăng ký các ngành vào đại học chính quy năm 2022 của Trường ĐHKHTN phải tốt nghiệp trung học phổ thông mới đủ điều kiện trúng tuyển.

Tin Liên Quan