Tin tức mới cập nhật

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

Tuyển sinh 1. Tuyển sinh chương trình đào tạo Thạc sĩ 1.1      Môn thi tuyển sinh: Môn thi Cơ bản: Đánh giá năng lực/Toán cao cấp 2 Môn thi Cơ sở: Địa chất đại cương Môn Ngoại ngữ: một trong 5 ngoại ngữ sau: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. 1.2.      Đối tượng tuyển sinh (Yêu cầu đối với người dự tuyển: văn bằng, ngành học, loại tốt...
Đọc Thêm

Đọc thêm

Tuyển sinh

Giới thiệu chương trình đào tạo sau đại học

Giới thiệu chương trình đào tạo sau đại học

Đào tạo Sau Đại học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên...
Đọc Thêm

Xem thêm