Tin tức mới cập nhật

Quy chế, biểu mẫu đào tạo sau đại học

I. Thạc sĩ: Quy trình tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ : Các biểu mẫu kèm theo : ThS-01.      (Mẫu Đơn xin bảo vệ luận văn Thạc sĩ khoa học) ThS-02.      (Mẫu Bản nhận xét của Cán bộ hướng dẫn) ThS-0304.  (Mẫu Thông tin về luận văn Thạc sĩ) ThS-05.      (Mẫu Lý lịch khoa học) ThS-06.      (Mẫu Bảng điểm cấp Khoa) ThS-07.      (Mẫu...
Đọc Thêm

Đọc thêm

Quy chế, biểu mẫu