Poster báo cáo Hội nghị Khoa học Sinh viên Khoa Địa chất năm 2022

Hội nghị khoa học sinh viên khoa Địa chất năm 2022 đã thu hút được 23 công trình nghiên cứu của sinh viên các khóa của các ngành Chất lượng cao Địa chất và Quản lý Tài nguyên và Môi trường. Các nghiên cứu này gồm nhiều chủ đề khác nhau, đã góp phần giải quyết các vấn đề khoa học có tính liên ngành và ứng dụng cao.

 

 

 

Tin Liên Quan