Phòng thí nghiệm Quang phổ phát xạ nguyên tử

1. Giới thiệu:

Phòng thí nghiệm Quang phổ phát xạ nguyên tử (ICP-OES) gồm hệ thống các máy móc thiết bị phục vụ phân tích hàm lượng hầu hết các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn (trong nghiên cứu địa chất, môi trường, hóa học, y sinh, dược, …)

2. Hệ thống thiết bị

Hệ Quang phổ phát xạ nguyên tử (ICP-OES)

  • Thông số kỹ thuật:

– Model: ULTIMA 2

– Hãng sản xuất: Horiba

Hệ Quang phổ phát xạ nguyên tử ICP-OES

  • Tính năng:

– Dùng để xác định hàm lượng hầu hết nguyên tố hóa học trong bảng hệ thống tuần hoàn(gồm cả các nguyên tố vết, nguyên tố hiếm).

– Sử dụng lượng mẫu nhỏ

– Sự vượt trội của việc sử dụng máy ICP-OES so với các kỹ thuật phân tích nguyên tố khác như phép đo khối phổ plasma (ICP-MS) hoặc phép đo quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) bao gồm dải động rộng tuyến tính, dung sai ma trận cao và tốc độ phân tích cao hơn hẳn.

– Số lượng mẫu phân tích lớn với độ chính xác cao.

  • Các lĩnh vực áp dụng: Địa chất, môi trường, sinh – y – hóa – dược, thực phẩm, gốm sứ, nhựa, …

Hệ thống làm nước cất

  • Thông số kỹ thuật:

– Model: Neptune Life Science

– Hãng sản xuất: Purite

Hệ thống làm nước cất

  • Tính năng:

– Làm được nước cất 1 lần và 2 lần

– Làm nước cất nhanh và sạch

Hệ thống làm nước cất siêu sạch Milli-Q

  • Thông số kỹ thuật:

– Model: Milli-Q Reference

– Hãng sản xuất: Millipore

Hệ thống làm nước cất

  • Tính năng:

– Làm nước cất siêu tinh khiết sử dụng cột lọc Q-Gard T1, Quantum TEX sau đó qua đèn UV để trở lên tinh khiết. Khi đó nước có điện trở suất 18,2 MΩ.cm ở 25 ° C và TOC dưới 5 ppb.

Máy li tâm

  • Thông số kỹ thuật:

– Model: Mikro 200

– Hãng sản xuất: Hettich – Đức

Máy li tâm

  • Tính năng:

– Sử dụng để phân tách mẫu thành hai pha riêng biệt.

3. Liên hệ: Phòng 401B/T2- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN

– TS. Trần Đăng Quy (Trưởng phòng thí nghiệm)

Điện thoại: 096 7790715; Email: quytrandang@gmail.com

– TS. Lưu Việt Dũng (Email: dungluuviet@gmail.com )

– ThS. Đỗ Trọng Quốc (Email: quocdtvnu@gmail.com )

Tin Liên Quan