PGS. TS. ĐỖ MINH ĐỨC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

PGS. TS. Đỗ Minh Đức

Hướng nghiên cứu: Địa chất công trình

Thời gian công tác tại Khoa: Từ 20.. – nay

Chức vụ: Giảng viên

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Kỹ thuật địa chất và phát triển hạ tầng, P. 608, nhà T5, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội;

Email: ducgeo@gmail.com; ducdm@gmail.com;

Điện thoại:

thay Duc1

Công trình tiêu biểu

        Trong thực tiễn địa chất công trình-địa kỹ thuật, tam giác tương tác đất, đá – nước – công trình đã trở nên rất thân thuộc và được áp dụng rộng rãi. Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế Thế giới trong những thập kỷ cuối thế kỷ 20 đã đẩy nhanh cả về quy mô và tốc độ xây dựng cơ sở hạ tầng. Với các công trình có quy mô lớn, sự thay đổi của môi trường bên ngoài do hoạt động phát triển có ảnh hưởng rõ rệt đến sự ổn định của chúng. Do vậy từ những năm 1990 đến nay hướng nghiên cứu đang rất được quan tâm là tương tác đất, đá – công trình – môi trường. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu, yêu cầu/mong muốn định cư trong các điều kiện bất thường về môi trường và trọng lực đòi hỏi các nghiên cứu cơ bản có định hướng ứng dụng cao về tương tác địa cơ học của đất-nước trong các khoảng không gian-thời gian khác nhau. Đây là hướng nghiên cứu chủ yếu được chúng tôi tiến hành trong 20 năm qua. Cách tiếp cận chủ yếu là phân tích hệ thống, quan trắc và mô hình hóa. Các vấn đề nghiên cứu chính bao gồm: 1) Vận chuyển trầm tích và quá trình xói lở-bồi tụ; 2) Ổn định mái dốc; 3) Phân tích dữ liệu lớn phục vụ giảm thiểu rủi ro tai biến trượt lở; 4) Công trình thích ứng biến đổi khí hậu.

 Tương tác địa cơ học của đất-nước
Đặc trưng môi trường Quy luật chi phối Vấn đề nghiên cứu
Lớp mỏng τ ≥ τcr Xói lở, bồi tụ
Khối đất Không thoát nước τ = cu Trượt lở, lũ bùn đá
Thoát nước τ = σ’tgΦ’ + c’
Không bão hòa τ = c’ + (σ-ua)tgΦ’ +

(ua- uw)tgΦb

Các bài báo khoa học và công trình nghiên cứu nổi bật