Tin tức mới cập nhật

THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KÌ 2 năm học 2018 – 2019

Phòng đào tạo xin gửi đến các bạn sinh viên thông báo về kỳ thi học kỳ II năm học 2018-2019 gồm những nội dung sau: 1. Lịch thi học kỳ II năm học 2018 – 2019; 2. Công văn số 922/ĐHKHTN-ĐT ngày 09/4/2019 Quy định trách nhiệm của sinh viên trong kỳ thi học kỳ II, năm học 2018-2019. 3. Công văn số 926/ĐHKHTN-ĐT ngày 09/4/2019 về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt...
Đọc Thêm

Đọc thêm

Lịch thi