Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản Biển tuyển viên chức 2022

Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản Biển trực thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tuyển dụng viên chức, sinh viên tốt nghiệp thuộc các ngành có liên quan đến tài nguyên môi trường. Khoa xin thông báo tới toàn thể sinh viên năm cuối, các cựu sinh viên tốt nghiệp được biết thông tin tuyển dụng của Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển để có thể đăng kí tham dự.

Thông tin chi tiết như sau:

 

Tin Liên Quan