Tin tức mới cập nhật

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, DỊCH VỤ KHCN CỦA CÁN BỘ KHOA ĐỊA CHẤT ĐANG THỰC HIỆN NĂM 2018

Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội là đơn vị có thế mạnh nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực địa chất , địa chất biển, địa chất dầu khí, địa chất công trình,  sử dụng bền vững tài nguyên – môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Danh mục các đề tài, dự án của các cán bộ Khoa Địa chất...
Đọc Thêm

Đọc thêm

Đề tài và dự án