KẾT QUẢ SEMINAR KHOA HỌC KHOA ĐỊA CHẤT “TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÀ CÁC HƯỚNG ĐIỀU TRA PHỤC VỤ KHAI THÁC SỬ DỤNG, QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ Ở VIỆT NAM”

Seminar đươc trình bày bời PGS.TS. Nguyễn Văn Đản, nguyên Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc đã diễn ra từ 9h00 đến 11h00 ngày 29 tháng 03 năm 2019 tại phòng 604-T5, Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. PGS.TS. Nguyễn Văn Đản đã có trên 30 năm kinh nghiệm về Địa chất thủy văn và điều tra, đánh giá khai thác tài nguyên nước dưới đất.

TS. Nguyễn Tài Tuệ, Phó Trưởng Khoa phát biểu khai mạc buổi serminar

Nội dung của seminar xoay quang ba vấn đề chính về tài nguyên nước Việt Nam bao gồm: Đặc điểm địa chất thủy văn; Tài nguyên nước dưới đất; và các hướng điều tra, nghiên cứu phục vụ khai thác sử dụng, quản lý và bảo vệ nước dưới đất tại nước ta trong thời gian qua. Bên cạnh đó, các tác động bất lợi của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước cũng đã được PGS.TS. Nguyễn Văn Đản trao đổi và thảo luận với các cán bộ và sinh viên của Khoa Địa chất.

PGS.TS. Nguyễn Văn Đản trình bày về tài nguyên nước dưới đất tại Việt Nam

Về lĩnh vực đào tạo, PGS.TS. Nguyễn Văn Đản đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước và địa chất thủy văn, đặc biệt đối với khu vực tư nhân còn dư địa cao, cơ hội việc làm rộng mở cho các nhân lực có trình độ đạt yêu cầu. PGS.TS. Nguyễn Văn Đản cũng khuyến khích Khoa Địa chất nên phát triển các hướng nghiên cứu va đào tạo liên quan đến kỹ thuật tài nguyên nước (bao gồm điều tra, đánh giá, khai thác và sử dụng hợp lý nguồn nước) nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội trong tương lai. Buổi serminar cũng đã nhận được các góp ý và trao đổi của GS.TS. Trần Nghi, PGS.TS. Trần Mạnh Liểu, PGS.TS. Đỗ Minh Đức và các cán bộ trực tiếp giảng dạy các môn học liên quan đến tài nguyên nước tại Khoa Địa chất.

GS.TS. Trần Nghi trao đổi về môn học Địa chất thủy văn tại Khoa Địa chất trong thời gian qua
PGS.TS. Đỗ Minh Đức trao đổi về định hướng đào tạo tài nguyên nước tại Khoa Địa chất trong thời gian tới.

Thay mặt tập thể cán bộ và sinh viên Khoa Địa chất, PGS.TS. Đinh Xuân Thành, Trưởng Khoa đã phát biểu cảm ơn các đóng góp quý báu và mong muốn PGS.TS. Nguyễn Văn Đản tiếp tục hỗ trợ công tác đào tạo trong lĩnh vực Địa chất Thủy văn, khai thác tài nguyên nước dưới đất tại Khoa trong thời gian tới.

 

PGS.TS. Đinh Xuân Thành phát biểu cảm ơn PGS.TS. Nguyễn Văn Đản và các đóng góp của các nhà khoa học và cán bộ Khoa Địa chất
Các nhà khoa học, cán bộ và sinh viên Khoa Địa chất chụp ảnh lưu niệm sau khi kết thúc seminar

Tin Liên Quan