[Infographic] Tổ hợp môn xét tuyển vào ĐHQGHN năm 2022

Năm 2022, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển vào 134 ngành/chương trình đào tạo của ĐHQGHN bằng 33 tổ hợp xét tuyển.

Tin Liên Quan