Hội nghị Khoa học Sinh viên Khoa Địa chất 2022

Hội nghị khoa học sinh viên khoa Địa chất được tổ chức hàng năm, đây là hoạt động quan trọng, thu hút được nhiều sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học. Các hoạt động nghiên cứu khoa học mang lại nhiều lợi ích trong quá trình học tập của sinh viên như: có cơ hội sử dụng các kiến thức đã học vào giải quyết một vấn đề thực tế, tích lũy được kinh nghiệm trong triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, rèn luyện được các phương pháp luận nghiên cứu khoa học, rèn luyện được các kỹ năng và phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cả ngoài thực địa và trong phòng thí nghiệm,… Các hoạt động nghiên cứu khoa học giúp sinh viên phát triển ý tưởng, tư duy biện luận và sáng tạo. Nghiên cứu khoa học góp phần trực tiếp nâng cao hiểu biết về nội dung các bài giảng chuyên ngành của sinh viên, giúp sinh viên chuẩn bị tốt hơn cho việc thực hiện khóa luận tốt nghiệp và công việc sau khi ra trường. 

Hội nghị khoa học sinh viên khoa Địa chất năm 2022 đã thu hút được 23 công trình nghiên cứu của sinh viên các khóa của các ngành Chất lượng cao Địa chất và Quản lý Tài nguyên và Môi trường. Các nghiên cứu này gồm nhiều chủ đề khác nhau, đã góp phần giải quyết các vấn đề khoa học có tính liên ngành và ứng dụng cao.

Chương trình HNKHSV Khoa Địa chất năm 2022

Tin Liên Quan