Học bổng tiến sĩ tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc lập Cao Hùng, Đài Loan (NKUST)

NKUST là một trường đại học nằm ở miền Nam Đài Loan. Trường có năm cơ sở, cung cấp nhiều chương trình học đa dạng cho Sinh viên Quốc tế hàng năm. Với mối liên hệ chặt chẽ với các ngành công nghiệp, đổi mới và khởi nghiệp, và công nghệ đại dương, NKUST có đủ năng lực để giải quyết các thách thức khác nhau trên con đường hướng tới sự xuất sắc.

Trường luôn cam kết bồi dưỡng nhân tài, nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển, đồng thời thúc đẩy những đổi mới trong cả học tập và giảng dạy.

Thông tin về trường NKUST: https://taiwandiary.vn/2021/07/25/dai-hoc-khoa-hoc-cong-nghe-quoc-lap-cao-hung/ 

Chính phủ Đài Loan và NKUST cung cấp nhiều học bổng, bao gồm:

(1) Học bổng của Bộ Giáo dục Chính phủ Đài Loan

– Điều kiện: Sinh viên quốc tế ứng tuyển bằng Tiến sĩ và hiện đang là giảng viên đại học tại Việt Nam, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Ấn Độ, Malaysia, Singapore, Brunei, Myanmar, Campuchia, Lào, Pakistan, Bangladesh, Nepal , Sri Lanka, Bhutan.

– Thời hạn học bổng: 3 năm.

– Số tiền học bổng: Chi tiêu hàng tháng: 25.000 NTD

– Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo: http://oia.nkust.edu.tw/en/about7-44.html

(2) Học bổng NKUST dành cho sinh viên quốc tế xuất sắc

-Điều kiện: Ứng viên dành cho sinh viên Quốc tế.

– Thời gian học bổng: tối đa 4 năm cho chương trình học Tiến sĩ, NTD 144.000 (Mỗi năm)

-Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo: http://oia.nkust.edu.tw/en/about7-41.html

Để biết thêm thông tin tuyển sinh, vui lòng tham khảo http://oia.nkust.edu.tw/en/about7-40.html

Trang web chính thức của NKUST: https://eng.nkust.edu.tw/

Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi: accept02@nkus.tdu.

Tin Liên Quan