[HỌC BỔNG] Học bổng của TS. Đoàn Nhật Trưởng dành cho SV Khoa Địa chất

TS. Đoàn Nhật Trưởng là một chuyên gia về cổ sinh vật học đã từng công tác tại Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản. TS. Trưởng đã từng có thời gian làm việc cùng rất nhiều các thầy cô giáo trong Khoa Địa chất và cũng rất tâm huyết với sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa. Tháng 11/2019, TS. Đoàn Nhật Trưởng đã vĩnh viễn rời bỏ chúng ta vì căn bệnh ung thư quái ác, tuy nhiên nhà khoa học vẫn ko quên dành tình cảm cho sinh viên Khoa Địa chất. Theo tâm nguyện trước khi mất, gia đình của  TS. Đoàn Nhật Trưởng đã quyết định giành một sốsuất học bổng cho các bạn sinh viên đạt kể quả học tập tốt của Khoa.

Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Đoàn Nhật Trưởng và gia đình.

Thông tin của học bổng Đoàn Nhật Trưởng như sau:

1. Đối tượng xét học bổng: Toàn bộ sinh viên đang học tập tại Khoa Địa chất

2. Tiêu chuẩn nhận học bổng: Có thành tích học tập tốt trong học kỳ I năm học 2019 – 2020.

3. Số lượng: 03

4. Giá trị học bổng: 3.000.000 đồng/ suất học bổng.

5. Hình thức xét: Do Ban Lãnh đạo Khoa Địa chất xét chọn dựa vào điểm tổng kết kỳ I năm học 2019 – 2020.

Rất mong các bạn sinh viên cố gắng trong học kỳ I để có thể nhận những suất học bổng này.

–KDC Media–

Tin Liên Quan