Tin tức mới cập nhật

Các hướng nghiên cứu phục vụ đăng ký nghiên cứu khoa học và KLTN cho sinh viên Khoa Địa chất

Ngành Địa chất STT Hướng nghiên cứu Đề xuất đề tài Người hướng dẫn Số lượng sinh viên Tướng đá cổ địa lý Thạch học trầm tich Địa tầng phân tập Nghiên cứu đặc điểm trầm tích và tướng đá trầm tích Pleistocen trên – Holocen đồng bằng sông Cửu Long (Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng). Ghi chú: Mỗi khóa luận chỉ làm 1 tỉnh). PGS.TS....
Đọc Thêm

Đọc thêm

Sinh viên

Thông báo Tuyển dụng lao động tại Trung tâm Quy hoạch và điều tra Tài nguyên – môi trường biển khu vực phía Bắc

Thông báo Tuyển dụng lao động tại Trung tâm Quy hoạch và điều tra Tài nguyên – môi trường biển khu vực phía Bắc

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên – môi trường biển...
Đọc Thêm

Xem thêm