Cuộc thi bình chọn Poster được yêu thích nhất – HNKHSV Khoa Địa chất 2019

Hội nghị Khoa học Sinh viên Khoa Địa chất năm 2019 gồm có 25 báo cáo thuộc cả ba lĩnh vực đào tạo của Khoa: Địa chất học, Kỹ thuật Địa chất, Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

Điểm khác biệt so với mọi năm là sẽ có giải thưởng dành cho Poster được yêu thích nhất. Giải thưởng sẽ trao cho poster có số lượt like và chia sẻ nhiều nhất trên fanpage của Khoa Địa chất trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Địa chỉ để bình chọn: Fanpage Khoa Địa chất

(Nhấn trực tiếp vào poster sẽ chuyển đến trang bình chọn)

 

1. Báo cáo: “Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác mỏ đá vôi đến môi trường tại xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam và đề xuất giải pháp quản lý”

Sinh viên: Bùi Thế Sơn, Đoàn Thị Hồng Phượng, Lê Thị Khánh Linh, Trinh Việt Dũng

Lớp K61 Quản lý Tài nguyên và Môi trường

 

2. Báo cáo: “Đánh thức tiềm năng du lịch địa chất vùng Đồng Văn thuộc Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn”

Sinh viên: Vũ Thị Thu Hà, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Thành Nam

Lớp K60 Quản lý TN&MT và K60 Địa chất Quốc tế

 

3. Báo cáo: “Đánh giá hiện trạng môi trường nước ngầm xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội và đề xuất một số giải pháp sử dụng hợp lý” 

Sinh viên: Vũ Nguyễn Trường Phước

Lớp K60 Quản lý Tài nguyên và môi trường

 

4. Báo cáo: “Nghiên cứu xác định thành phần hạt vi nhựa trong trầm tích bãi triều ven biển khu vực huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa”

Sinh viên: Trương Hữu Dực

Lớp K61 CLC Địa chất 

 

5. Báo cáo: “Nghiên cứu giám sát hiện trạng ngập lụt vùng hạ lưu sông Côn (Bình Định) trong mùa lũ năm 2017 và 2018 sử dụng ảnh Sentinel 1A”

Sinh viên: Trần Tuấn Linh

Lớp K60 Kỹ thuật Địa chất

 

6. Báo cáo: “Nghiên cứu đánh giá mức độ phức tạp, của điều kiện địa chất công trình – địa kĩ thuật phục vũ xây dựng công trình ngầm tuyến đường sắt Metro 4 – Đoạn 2 – Dịch Vọng – Sông Hồng”

Sinh viên: Trần Tuấn Anh

Lớp K60 Kỹ thuật Địa chất

 

7. Báo cáo: “Đặc điểm elipse biến dạng các thành tạo biến chất khu vực KonTum và ý nghĩa kiến tạo”

Sinh viên: Phạm Thị Thanh Minh

Lớp K61 CLC Địa chất

 

8. Báo cáo: “Nghiên cứu đánh giá các lợi ích từ việc phục hồi rừng ngập mặn ven biển ở xã Đa Lộc-huyện Hậu Lộc-tỉnh Thanh Hóa phục vụ đề xuất giải pháp phát triển bền vững”

Sinh viên: Phạm Thị Ngọc, Đoàn Văn Đức

Lớp K62 Quản lý tài nguyên và môi trường

 

9. Báo cáo: “Nghiên cứu xây dựng phương pháp giám sát mức độ phú dưỡng của hồ Linh Đàm (Hà Nội) sử dụng ảnh vệ Sentinel -2″

Sinh viên: Phạm Thị Hương Thảo

Lớp K60 Quản lý Tài nguyên và Môi trường

 

10. Báo cáo: “Nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước hạt đến độ phản xạ của trầm tích bãi triều ven biển huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định”

Sinh viên: Phạm Ngọc Trung

Lớp K60 Địa chất Quốc tế

 

11. Báo cáo: “Đánh giá hiện trạng tài nguyên nước mặt lưu vực sông Bằng Giang và đề xuất giải pháp quản lý”

Sinh viên: Nông Thị Hà

Lớp K60 Quản lý Tài nguyên và Môi trường

 

12. Báo cáo: “Đánh giá hiện trạng và nhu cầu khai thác sử dụng của nguồn nước dưới đất ở xã Đạo Đức, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc”

Sinh viên: Nguyễn Văn Ba

Lớp K60 Quản lý Tài nguyên và Môi trường

 

13. Báo cáo: “Đánh giá tác động của phát triển khu công nghiệp đến tài nguyên đất ngập nước khu vực ven biển huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và đề xuất giải pháp phát triển bền vững”

Sinh viên: Nguyễn Thị Thắm, Trần Bảo Ngọc

Lớp K61 Quản lý Tài nguyên và Môi trường

 

14. Báo cáo: “Sử dụng ảnh landsat đa thời nghiên cứu giám sát tự động diễn biến diện tích mặt nước đồng bằng châu thổ sông Hồng giai đoạn 1980-2018″

Sinh viên: Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Hồng

Lớp K61 Quản lý Tài nguyên và Môi trường

 

15. Báo cáo: “Đặc điểm trầm tích và khoáng vật trong trầm tích tầng mặt khu vực ven biển Đồ Sơn – Hải Phòng”

Sinh viên: Nguyễn Ngọc Mai, Lưu Thị Hồng Cẩn

Lớp K62 Địa chất

 

16. Báo cáo: “Phương pháp dự báo tai biến trượt lở theo chỉ tiêu tích hợp các yếu tố điều kiện và nguyên nhân gây trượt. Áp dụng cho khu vực Kim Bôi, Hòa Bình”

Sinh viên: Nguyễn Minh Anh

Lớp K60 Kỹ thuật Địa chất

 

17. Báo cáo: “Nghiên cứu vai trò sinh thái rừng ngập mặn Vườn quốc gia Xuân Thủy phục vụ đề xuất giải pháp phát triển bền vững”

Sinh viên: Nguyễn Đình Sơn

Lớp K60 Quản lý Tài nguyên và Môi trường

 

18. Báo cáo: “Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012 – 2017″

Sinh viên: Nguyễn Thị Diệu Ánh

Lớp K60 Quản lý Tài nguyên và Môi trường

 

19. Báo cáo: “Nghiên cứu đặc điểm Diatomeae trong trầm tích hiện đại ven bờ biển Đồ Sơn, Hải Phòng”

Sinh viên: Lê Thu Minh

Lớp K62 Địa chất 

 

20. Báo cáo: “Lượng giá khối lượng carbon lưu giữ trong rừng ngập mặn Đồng Rui, tỉnh Quảng Ninh phục vụ đề xuất giải pháp quản lý và phát triển bền vững”

Sinh viên: Lê Thị Loan, Nguyễn Như Phương

Lớp K61 Quản lý Tài nguyên và Môi trường

 

21. Báo cáo: “Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo vệ, quản lý chất lượng nước Hồ Tơ Nưng, tỉnh Gia Lai”

Sinh viên: Lê Quang Trung, Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Phương Anh.

Lớp K62 Quản lý Tài nguyên và Môi trường

 

22. Báo cáo: “Dự báo khả năng sụt lún mặt đất do khai thác nước ngầm khu vực Đô thị trung tâm Hà Nội”

Sinh viên: Dương Thị Quỳnh Như

Lớp K60 Kỹ thuật Địa chất 

 

23. Báo cáo: “Nghiên cứu sự tích lũy của asen và cadimi trong lúa trồng xung quanh khu vực mỏ Núi Pháo, tỉnh Thái Nguyên”

Sinh viên: Đỗ Trung Hiếu

Lớp K61 CLC Địa chất

 

24. Báo cáo: “Nghiên cứu ảnh hưởng của mưa và chế độ bão hòa đến tính chống trượt của đất”

Sinh viên: Đặng Như Tuyết, Tăng Xuân Hưng

Lớp K61 CLC Địa chất và K61 Kỹ thuật Địa chất

 

25. Báo cáo: “Đặc điểm phân bố trầm tích và san hô đáy biển khu vực nhà dàn DKI”

Sinh viên: Đàm Việt Quốc, Nguyễn Hồng Quân

Lớp K61 CLC Địa chất

Tin Liên Quan