Chương trình học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2020-2021

Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc (gọi là học bổng Posco) năm học 2020-2021 cho sinh viên như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

– Sinh viên có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong năm học 2019-2020;

– Ưu tiên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn-Hội, hoạt động xã hội, có hoàn cảnh khó khăn…

2. Trị giá học bổng: 1.000 USD/sinh viên/năm học.

3. Chỉ tiêu học bổng của Trường ĐHKHTN: 02 sinh viên.

Lưu ý:

– (*) Dự kiến phỏng vấn sinh viên vào tháng 10/2020.

– Danh sách sinh viên đề cử đảm bảo tỉ lệ nam/nữ là 50%.

5. Hồ sơ đăng ký học bổng

– Bảng điểm năm học 2019-2020 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

– Bản giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (bằng tiếng Việt và tiếng Anh, theo mẫu);

– Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên, có độ dài không quá 2 trang A4 (bằng tiếng Việt, khuyến khích có bản dịch tiếng Anh);

– Bài viết tìm hiểu về học bổng Posco và Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc, có độ dài không quá 2 trang A4 (bằng tiếng Việt, khuyến khích có bản dịch tiếng Anh);

– Bản photo các minh chứng về: Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn-Hội, hoạt động xã hội, hoàn cảnh khó khăn…(nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Posco, Hàn Quốc, năm học 2020-2021, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Các bạn sinh viên nộp hồ sơ apply học bổng về địa chỉ: TS. Nguyễn Thị Thu Cúc – Trợ lý công tác sinh viên Khoa Địa chất.

Địa chỉ: Phòng 612, nhà T5, Trường ĐHKHTN. Điện thoại: 0904277814. Email: thucuc.kdc@gmail.com

Hạn cuối nhận hồ sơ: 16h ngày 28/09/2020

* Chú ý: Sau thời gian trên sinh viên sẽ không được xét học bổng nếu đủ điều kiện

Tin Liên Quan