Chương trình học bổng Mitsubishi, Nhật Bản năm học 2022-2023

Chương trình học bổng của Quỹ Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ (gọi là học bổng Mitsubishi, Nhật Bản) năm học 2022-2023 cho sinh viên như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

– Sinh viên năm thứ 3, thứ 4 (riêng Trường Đại học Y Dược có thêm sinh viên năm thứ 5, thứ 6).

– Năm học 2021-2022 có kết quả học tập đạt từ loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên.

2. Trị giá mỗi suất học bổng: 340 USD/sinh viên/năm học.

3. Chỉ tiêu học bổng ĐHKHTN: 05 sinh viên.

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

– Bản thông tin sinh viên, viết bằng tiếng Anh, có dán ảnh (bản Data sheet – theo mẫu);

– Bảng điểm năm học 2021-2022, bằng tiếng Anh, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

– Bản photo các chứng nhận về: Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn – Hội, hoàn cảnh khó khăn, hoạt động hỗ trợ cộng đồng (nếu có);

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Mitsubishi, năm học 2022-2023, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Ngoài hồ sơ gốc, sinh viên nộp cùng hồ sơ dạng 1 file pdf gồm bản scan các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự trên, với tên file là họ và tên sinh viên.

Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên; tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, đồng thời gửi công văn và hồ sơ gốc tới ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) và gửi hồ sơ bản pdf cùng danh sách sinh viên (theo mẫu tiếng Anh, tiếng Việt) tới địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 25/10/2022.

>>>Mẫu tổng hợp tiếng Anh

>>> Mẫu tổng hợp tiếng Việt

>>> Thông tin chung 

Nguồn: vnu.edu.vn

Tin Liên Quan