Các hướng nghiên cứu

HƯỚNG ĐỀ TÀI CHO SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

VÀ LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

 

STT Họ và tên cán bộ đăng ký Hướng nghiên cứu Dự kiến tên đề tài Số lượng sinh viên Yêu cầu sinh viên đang học năm (2, 3, 4)
1 Nguyễn Tài Tuệ Bảo vệ môi trường nước Đánh giá chất lượng nước hồ Hà Nội phục vụ đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường 1 2, 3, 4
2 Nguyễn Tài Tuệ Bảo vệ môi trường nước Đánh giá chất lượng nước sông phục vụ đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường 1 2, 3, 4
3 Nguyễn Tài Tuệ Thích ứng biến đổi khí hậu Đánh giá khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và đề xuất giải pháp phát triển bền vững 1 địa phương ở đồng bằng Sông Cửu Long 1 2, 3
4 Nguyễn Tài Tuệ Phát triển bền vững Đánh giá mức độ phát triển bền vững 1 địa phương khu vực ven biển 1 2, 3, 4
5 Nguyễn Thị Thu Hà Ứng dụng viễn thám – GIS trong quản lý, giám sát tài nguyên – môi trường Đánh giá và giám sát mức độ phú dưỡng các hồ (hồ ở Hà Nội, hồ Hòa Bình, hồ Thác Bà) sử dụng ảnh vệ tinh Landsat 8 hoặc Sentinel 2A 2 2,3,4
6 Nguyễn Thị Thu Hà Ứng dụng viễn thám – GIS trong quản lý, giám sát tài nguyên – môi trường Theo dõi diễn biến lũ lụt một vùng (Hà Nội và phụ cận, lưu vưc sông…) sử dụng ảnh vệ tinh radar Sentinel 1A 1 2,3,4
7 Nguyễn Thị Thu Hà Ứng dụng viễn thám – GIS trong quản lý, giám sát tài nguyên – môi trường Giám sát hàm lượng phù sa lơ lửng trong nước sông Hồng đoạn qua Hà Nội sử dụng ảnh Sentinel 2A 1 2,3,4
8 Nguyễn Thùy DươngA Cổ khí hậu Nghiên cứu khôi phục điều kiện cổ khí hậu miền Bắc Việt Nam dựa trên tài liệu đồng vị bền C và O trong măng đá 1 4
9 Nguyễn Thùy DươngA Địa chất du lịch Đánh giá tiềm năng tài nguyên du lịch địa chất khu vực huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình phục vụ phát triển du lịch 1 2, 3, 4
10 Nguyễn Thùy DươngA Cổ sinh Nghiên cứu đặc điểm bào tử, phấn hoa trong trầm tích Biển Hồ, thành phố Pleiku. 1 3, 4
11 Nguyễn Thị Thu Cúc Cổ sinh Nghiên cứu Diatomeae/Nannofossil trong trầm tích biển/ven biển Việt Nam 1 3,4
12 Nguyễn Thị Thu Cúc Địa chất du lịch Đánh giá tiềm năng du lịch địa chất ở các Công viên địa chất/Di sản thiên nhiên thế giới ở Việt Nam 1 3,4
13 Nguyễn Thị Thu Cúc Môi trường làng nghề Đánh giá hiện trạng môi trước nước tại một số làng nghề chế biến nông sản 1-2 3,4
14 Bùi Văn Đông Cấu trúc – Kiến tạo Nghiên cứu đặc điểm biến dạng của các loại đá kiến tạo (fault rocks) dọc theo đới đứt gãy sông Hồng 1-2 3,4
15 Bùi Văn Đông Thạch học Đặc điểm thạch học các đá núi lửa khu vực Ba Vì, Hà Nội 1 3,4
16 Bùi Văn Đông Địa chất Du lịch Đánh giá cảnh quan địa chất khu vực vườn quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình phục vụ phát triển du lịch 1
17 Đinh Xuân Thành Địa chất biển Đặc điểm địa chấn địa tầng và địa tầng phân tập Pleistocen muộn-Holocen vùng biển Nam Định 1 3,4
18 Đinh Xuân Thành Quản lý TN&MT Biển Nghiên cứu đề xuất giải pháp phân định ranh giới quản lý tài nguyên môi trường biển 1 3,4
19 Nguyễn Đình Nguyên Tài nguyên đất Đánh giá hiệu quả sử dụng
đất nông nghiệp
1 3.4
20 Nguyễn Đình Nguyên Tài nguyên nước Đánh giá hiện trạng và nhu cầu khai
thác sử dụng nguồn nước ngầm ở
một xã hoặc huyện định hướng
cho khai thác và sử dụng hợp
lý tài nguyên nước.
1 3.4
21 Nguyễn Đình Nguyên Địa chất dầu khí Đặc điểm địa chất và tiềm năng
dầu khí cấu tạo A bể trầm tích
thuộc thềm lục địa Việt Nam
1 3.4
22 Nguyễn Văn Hướng Trầm tích – Cổ môi trường – Cổ khí hậu Multi-proxy reconstruction of past environmental and climate conditions in Vietnam’s Central Highlands over the last 50,000 years based on lake sediment 2 3,4
23 Trần Mạnh Liểu Tai biến địa chất và địa kỹ thuật môi trường 1. Luận chứng hệ thống quan trắc phục vụ cảnh báo,  dự báo các  tai biến địa chất. Lấy ví dụ cho tai biến trượt lở ở Bắc Kan,  ở Hà Giang, hoặc tai biến xói lở bờ sông Hồng khu  vực Hà Nội 1-2 3-4
24 Trần Mạnh Liểu Tai biến địa chất và địa kỹ thuật môi trường 2. Phương pháp đánh giá  rủi ro do tai biến địa chất. Lấy ví dụ cho tai biến trượt lở ở Bắc Kan hoặc ở  Hà Giang. 1-2 3-4
25 Trần Mạnh Liểu Tai biến địa chất và địa kỹ thuật môi trường 3.Cơ sở hệ thống phân chia các lớp đất đá và phân vùng cấu trúc nền  địa chất phục vụ đánh giá dự báo các tai biến Địa kỹ thuật môi trường đô thị. Lấy ví dụ cho một trong các quận, huyện thuộc Hà Nội 1-2 3-4
26 Trần Mạnh Liểu Tai biến địa chất và địa kỹ thuật môi trường 4.Áp dụng lý thuyết hệ thống Địa – kỹ thuật dự báo các tai biến Địa kỹ thuật môi trường đô thị. Lấy ví dụ cho tai biến lún mặt đất do khai thác nước ngầm, hoặc do tải trọng công trình bề mặt tại một trong các quận, huyện của Hà Nội 1-2 3-4
27 Dương Thị Toan Tài nguyên nước mặt Đánh giá ảnh hưởng của các hoạt động khai thác khác và đề xuất giải pháp quản lý cân bằng nước của hệ thống các sông phòng tránh sạt lở, lũ lụt và khai thác sử dụng bền vững (nước cho nông nghiệp,công nghiệp, sinh hoạt) 1-2 3,4
28 Dương Thị Toan Phát triển bền vững Nghiên việc tái sử dụng tài nguyên của các ngành công nghiệp để làm vật liệu xây dựng 1-2 3,4
29 Nguyễn Thùy Dương B Đánh giá và quản lý môi trường không khí Đánh giá hiện trạng nồng độ khí phóng xạ trong môi trường không khí  và đề xuất các biện pháp giảm thiểu 1-2 2,3,4
30 Nguyễn Thùy Dương B Tài nguyên cảnh quan địa chất Đánh giá các giá trị di sản (của 1 cảnh quan địa chất) định hướng phát triển khai thác du lịch bền vững 1-2 2,3,4
31 Nguyễn Thùy Dương B Cổ môi trường Khôi phục điều kiện cổ môi trường dựa vào đặc điểm thành phần vật chất các lớp trầm tích hồ 1 2,3,4
32 Lưu Việt Dũng Bảo vệ môi trường nước Nghiên cứu đặc điểm hạt vi nhựa trong môi trường nước tại các khu vực nuôi trồng thủy sản ven biển 1 2,3,4
33 Lưu Việt Dũng Địa hóa môi trường Đặc điểm một số chất dinh dưỡng trong cột trầm tích khu vực ven biển 1 3,4
34 Lưu Việt Dũng Quản lý TN&MT Nghiên cứu đánh giá chất lượng môi trường nước (cửa sông, ven biển, sông hồ) 1 2,3,4
35 Lưu Việt Dũng Biến đổi khí hậu và PTBV Nghiên cứu đánh giá tính bền vững tại một số khu vực ven biển 1 3,4
36 Nguyễn Thị Minh Thuyết Khoáng sản Đá quý Đặc điểm tinh thể, khoáng vật và ngọc của Spinel Lục Yên 1 3, 4
37 Nguyễn Thị Minh Thuyết Quản lý tài nguyên khoáng sản Hoạt động khai thác tự phát đá quý vùng Lục Yên và những vấn đề về tài nguyên, môi trường liên quan 1 3, 4
38 Nguyễn Thị Hồng Ứng dụng GIS và Viễn tham trong Quản lý Tài nguyên và Môi trường Ứng dụng GIS và Viễn thám trong quản lý tài nguyên nước (Lập bản đồ rủi ro lũ lụt cho ưu vực sông; Tính toán và đánh giá ảnh hưởng ngập lụt cho lưu vực sông theo các kịch bản; Đánh giá ảnh hưởng nước biển dâng cho lưu vực sông theo các kịch bản; Đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ lụt của lưu vực sông theo các kịch bản). 1 3,4
39 Nguyễn Thị Hồng Ứng dụng GIS và Viễn tham trong Quản lý Tài nguyên và Môi trường Ứng dụng GIS và Viễn thám trong quản lý đô thị (Theo dõi biến động đô thị sử dụng viễn thám kết hợp GIS; Ứng dụng GIS và đánh giá đa tiêu chí phục vụ quy hoạch phát triển đô thị) 1 2,3,4
40 Nguyễn Thị Hồng Ứng dụng GIS và Viễn tham trong Quản lý Tài nguyên và Môi trường Ứng dụng GIS và Viễn thám trong quản lý tài nguyên rừng (Đánh giá biến động tài nguyên rừng; Ứn dụng GIS và Viễn thám trong thành lập thảm phủ; Ứng dụng GIS và Viễn thám trong giám sát tài nguyên rừng) 1 2,3,4
41 Nguyễn Đình Thái Quản lý tài nguyên đới bờ Nghiên cứu tài nguyên thiên nhiên đới ven biển phục vụ phân vùng chức năng vùng bờ 1-2 2,3
42 Nguyễn Văn Vượng Địa chất  khoáng sản biển Đặc điểm và quy luật phân bố vỏ và kết hạch Fe, Mn ở tây nam Biển Đông và định hướng công tác điều tra thăm dò 1 4
43 Nguyễn Thị Hoàng Hà Môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên nước Đánh giá hiện trạng môi trường nước và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý (1 xã cụ thể) 2 3,4
44 Nguyễn Thị Hoàng Hà Tài nguyên và môi trường đất Nghiên cứu đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất giải pháp quản lý phù hợp (1 xã cụ thể) 2 2,3
45 Lường Thị Thu Hoài – Đánh giá hiệu quả sử dụng tài nguyên đất/nước
– Địa chất cấu trúc và kiến tạo, Tai biến địa chất
Đánh giá hiệu quả sử dụng tài nguyên nước mặt/nước dưới đất/tài nguyên đất và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên (1 huyện, xã) 1-2 3,4
46 Hoàng Thị Minh Thảo Khoáng sản Thành phần vật chất quặng titan, graphit, sét,…. 1-2 3, 4
47 Hoàng Thị Minh Thảo Công nghệ khoáng Đề xuất phương án tuyển và chế biến khoáng sản titan, graphit, sét,… 1-2 3, 4
48 Hoàng Thị Minh Thảo Quản lý tài nguyên khoáng sản Quản lý tài nguyên khoáng sản và sử dụng bền vững 1-2 3, 4
49 Nguyễn Thùy Linh Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong quản lý tài nguyên môi trường Đánh giá và giám sát nhanh mức độ phú dưỡng nước một số hồ Hà Nội 1 2,3,4
50 Trần Thị Lựu Xâm nhập mặn nước dưới đất Đánh giá diễn biến xâm nhập mặn nước dưới đất vùng ven biển và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý TNN (áp dụng cho 1 tỉnh ven biển) 1 3-4
51 Trần Thị Lựu Biến đổi khí hậu và PTBV Đánh giá tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính và hiệu quả kinh tế thông qua việc sử dụng khí sinh học từ hệ thống chăn nuôi tập trung (áp dụng cho 1 xã) 1 3-4
53 Trần Thị Lựu Bảo vệ môi trường nước Đánh giá ảnh hưởng của nước thải từ cơ sở sản xuất bánh đến nước dưới đất ( tại 1 xã thuộc  tỉnh Vĩnh Phúc) và đề xuất giải pháp bảo vệ TN-MT nước 1 3-4
54 Trần Thị Lựu Bảo vệ môi trường nước  Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường (áp dụng cho 1 sông/1 hồ ở Hà Nôi) 1 3-4
55 Trần Thị Dung Tài nguyên nước và PTBV Đánh giá hiện trạng môi trường nước tại một khu vực và đề xuất giải pháp quản lý 1 4
56 Trần Đăng Quy Bảo vệ tài nguyên nước Một lưc vực sông/thủy vực tùy chọn 2 4

 

Khoa Địa chất

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Đại học Quốc gia Hà Nội