Tin tức mới cập nhật

QUY CHẾ, BIỂU MẪU ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC

KẾ HOẠCH NĂM HỌC: Kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019   QUY CHẾ, QUY ĐỊNH: Hướng dẫn tổ chức làm khóa luận tốt nghiệp, chấm khóa luận tốt nghiệp và giảng dạy các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp đại học chính quy năm học 2018-2019 Quy chế công tác học sinh sinh viên ở Đại học Quốc gia Hà Nội (Quyết định số 32QĐ-CT&HSSV ngày...
Đọc Thêm

Đọc thêm

Quy chế, Biểu mẫu