[VIDEO] KHOA ĐỊA CHẤT – NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Nhằm đáp ứng các đòi hỏi của thực tiễn Việt Nam, năm 2008 khoa Địa chất Trường ĐHKHTN là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam tiến hành đào tạo CTĐT ngành QLTNMT.

Mục tiêu của chương trình là đào tạo cử nhân Quản lý tài nguyên và môi trường có năng lực (kiến thức, kỹ năng cơ bản và hiện đại, phẩm chất, tầm nhìn và tư duy khoa học) phát hiện, đánh giá, dự báo và giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường; năng lực tổ chức và lãnh đạo, học tập suốt đời và trách nhiệm xã hội đối với công tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tri thức về lĩnh vực chuyên môn được đào tạo phục vụ quản lý sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Toàn chương trình ngành học có 137 tín chỉ.

Tính từ năm 2008 đến nay, chương trình đã được điều chỉnh 3 lần vào các năm 2012, 2015 và 2019 với các chuẩn đầu ra đáp ứng và phù hợp nhu cầu của xã hội.

Hàng năm, khoa Địa chất cung cấp cho xã hội khoảng 30-60 cử nhân ngành QLTN&MT hệ chính quy với ba chuyên ngành bao gồm: quản lý tài nguyên đất và nước, quản lý tài nguyên địa chất và quản lý tài nguyên biển.

Chương trình đào tạo ngành QLTNMT của khoa Địa chất đã được nhiều trường đại học khác ở Việt Nam tham khảo và đưa vào sử dụng.

—FOG Media—

Tin Liên Quan