CÔNG BỐ MỚI ĐÁNH DẤU HỢP TÁC VỚI VIỆN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VỀ VI NHỰA TRONG TRẦM TÍCH

🌈CÔNG BỐ MỚI ĐÁNH DẤU HỢP TÁC VỚI VIỆN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VỀ VI NHỰA TRONG TRẦM TÍCH
☘️Nghiên cứu về sự phân bố vi nhựa (MP) trong trầm tích tầng mặt các sông nội đô và ven đô (Tô Lịch-Nhuệ-Đáy) thuộc hệ thống Sông Hồng vừa được công bố trên tạp chí quốc tế đa ngành “Science of the Total Environment” đánh dấu quả ngọt đầu tiên trong mối quan hệ hợp tác nghiên cứu giữa các giảng viên Khoa Địa chất và đối tác phía Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Nội dung công bố là sản phẩm chính của Đề tài thuộc hạng mục ‘Tiềm năng” được Quỹ NAFOSTED tài trợ giai đoạn 2020-2023, chủ nhiệm PGS.TS. Dương Thị Thủy, Viện Công nghệ Môi trường.
.
.
🚣‍♂️Nghiên cứu lựa chọn hệ thống dòng chảy đô thị và ven đô: sông Tô Lịch, sông Nhuệ-Đáy đã và đang trải qua quá trình đô thị hóa cùng áp lực gia tăng dân số. Các mẫu trầm tích tầng mặt được thu thập theo hai mùa khô và mùa mưa. Kết quả cho thấy các vi nhựa trong trầm tích sông chủ yếu ở dạng sợi (fiber) và dạng mảnh (fragment), bao gồm polypropylene (PP) and polyethylene (PE) với số lượng biến đổi trong khoảng từ 1.600 đến 94.300 hạt (mảnh) trong 1 kg trầm tích khô. Trầm tích sông nội đô có xu thế tập trung nhiều vi nhựa các hơn sông vùng ven. Càng gần thượng nguồn, chiều dài vi nhựa dạng fiber càng tăng, diện tích các fragment càng giảm. Hàm lượng vật chất hữu cơ tỉ lệ thuận với mật độ của vi nhựa trong trầm tích. Nghiên cứu cũng tính toán chỉ số nguy cơ ô nhiễm vi nhựa cho vùng nghiên cứu (RI= 866 – 4.711).
.
.
🍂Hiện hai bên hiện đang tích cực triển khai hợp tác nghiên cứu chung trong dự án do Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup (VINIF) tài trợ. Nghiên cứu tập trung vào việc sử dụng các dấu ấn ghi nhận trong trầm tích sông và hồ hiện đại để tìm hiểu tác động của quá trình phát triển công nghiệp ở Miền Bắc Việt Nam, kết hợp với thử nghiệm sử dụng trí tuệ nhân tạo dự báo tác động tới môi trường. Các đợt thu thập mẫu trầm tích tầng mặt, cột trầm tích, mẫu nước, mẫu sinh vật đã được triển khai trong các đợt khảo sát chung đầu năm 2023 tại hồ Ba Bể, các sông vùng Hải Phòng-Thái Bình và trầm tích ven biển khu vực giữa cửa Bạch Đằng và Ba Lạt. Các mẫu thu thập được đã được phân tích sơ bộ, dự kiến kết quả công bố sẽ có trong năm 2024.
.
.
🌼🌼Nghiên cứu góp phần vào hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên và thực hiện khóa luận/luận văn tốt nghiệp của người học thuộc cả ba ngành Địa chất học, ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, và ngành Công nghệ Quan trắc và Giám sát tài nguyên môi trường tại Khoa Địa Chất.
.
.
📸Một số hình ảnh mới nhất thu mẫu trầm tích vùng Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải, Thái Bình.
.
.
✍️H.N

Tin Liên Quan