[PHOTO] HẠ LONG HÈ 2020 – HÀNH TRÌNH GẮN KẾT ĐẠI GIA ĐÌNH KĐC

Một số hình ảnh của chuyến đi nghỉ của đại gia đình KĐC tại Hạ Long, Quảng Ninh 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—KDC Media—

Tin Liên Quan