Tin tức mới cập nhật

PHÒNG THÍ NGHIỆM TRẦM TÍCH

Thông tin liên hệ Cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Nhàn (Trưởng phòng thí nghiệm) ThS. Trần Thị Dung Liên hệ: Địa chỉ: Phòng 603, Nhà T5- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Email: quynhanthu@gmail.com Điện thoại: 0904435968 1. Giới thiệu về phòng thí nghiệm         Phòng thí nghiệm Trầm tích được thành lập từ...
Đọc Thêm

Đọc thêm

PTN Thực hành

PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH

PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH

Thông tin liên hệ Cán bộ phụ trách: TS. Nguyễn Thị Hoàng Hà...
Đọc Thêm

Xem thêm
PHÒNG THÍ NGHIỆM 201A

PHÒNG THÍ NGHIỆM 201A

GIỚI THIỆU PHÒNG THÍ NGHIỆM 201A   Thông tin liên hệ Cán...
Đọc Thêm

Xem thêm
Phòng thí nghiệm Đồng vị bền

Phòng thí nghiệm Đồng vị bền

  Thông tin liên hệ   Cán bộ phụ trách: TS. Nguyễn Tài...
Đọc Thêm

Xem thêm
Phòng thí nghiệm Địa vật lý

Phòng thí nghiệm Địa vật lý

1. Giới thiệu chung về phòng:  Phòng thí nghiệm được giao quản...
Đọc Thêm

Xem thêm

Phòng Xử lý mẫu

1. Chức năng nhiệm vụ: Phòng xử lý mẫu gồm một loại các máy...
Đọc Thêm

Xem thêm
Phòng thí nghiệm Hiển vi điện tử truyền qua (TEM)

Phòng thí nghiệm Hiển vi điện tử truyền qua (TEM)

1. Giới thiệu chung về phòng: Phòng thí nghiệm kính hiển vi điện...
Đọc Thêm

Xem thêm
Phòng thí nghiệm Quang phổ phát xạ nguyên tử

Phòng thí nghiệm Quang phổ phát xạ nguyên tử

1. Giới thiệu: Phòng thí nghiệm Quang phổ phát xạ nguyên tử (ICP-OES)...
Đọc Thêm

Xem thêm

Phòng thí nghiệm Địa chất, Địa kỹ thuật và Giảm thiểu tai biến

1. Giới thiệu chung về phòng: Phòng thí nghiệm Địa chất, Địa kỹ...
Đọc Thêm

Xem thêm