Thông tin tuyển sinh Ngành Địa chất học – Khoa Địa chất

.

TUYỂN SINH 2023 XEM TẠI ĐÂY

NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
MÃ XÉT TUYỂN: QHT20
Chi tiết về ngành học xem tại đây:

https://geology.hus.vnu.edu.vn/tuyensinh/qltn/

 .

NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC
MÃ XÉT TUYỂN: QHT18

Chi tiết về ngành học xem tại đây:

https://geology.hus.vnu.edu.vn/tuyensinh/dc/

 .

NGÀNH CÔNG NGHỆ QUAN TRẮC VÀ GIÁM SÁT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
MÃ XÉT TUYỂN: QHT97

Chi tiết về ngành học xem tại đây:

https://geology.hus.vnu.edu.vn/tuyensinh/cnqt/

.

 

—KDC Media—

Tin Liên Quan