Các hướng nghiên cứu phục vụ đăng ký nghiên cứu khoa học và KLTN cho sinh viên Khoa Địa chất

Ngành Địa chất

STT Hướng nghiên cứu Đề xuất đề tài Người hướng dẫn Số lượng sinh viên
Tướng đá cổ địa lý
Thạch học trầm tich
Địa tầng phân tập
Nghiên cứu đặc điểm trầm tích và tướng đá trầm tích Pleistocen trên – Holocen đồng bằng sông Cửu Long (Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng). Ghi chú: Mỗi khóa luận chỉ làm 1 tỉnh). PGS.TS. Đinh Xuân Thành 1
Nghiên cứu đặc điểm thạch học và tướng trầm tích tầng mặt vùng biển nông ven bờ đồng bằng sông Cửu Long (vùng biển: Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng). (Ghi chú: Mỗi khóa luận chỉ làm 1 tỉnh) 1
Nghiên cứu đặc điểm và quy luật phân bố trầm tích Pleistocen trên – Holocen, triển vọng khoáng sản rắn liên quan vùng biển nông ven bờ các tỉnh từ Phú Yên đến Bà Rịa – Vũng Tàu. (Ghi chú: Mỗi khóa luận chỉ làm 1 tỉnh). 1
Nghiên cứu đặc điểm trầm tích Neogen khu vực Tây Nguyên và đánh giá tiềm năng khoáng sản liên quan TS. Trần Thị Thanh Nhàn 1
Khoáng vật

Khoáng vật – địa hóa

Đặc điểm địa hóa cuả khoáng vật zircon vùng Tây Nguyên PGS. TS. Nguyên Thị Minh Thuyết 1
Nghiên cứu đặc điểm địa hóa khoáng vật các lớp trầm tích hồ núi lửa Tây Nguyên PGS.TS. Nguyễn Thùy Dương B 1
Khoáng vật, thạch học, khoáng sản, đá quý, địa hóa Dạng tồn tại của các kim loại kiềm hiếm trong pegmatite kim loại hiếm vùng Lục Yên, Yên Bái PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Thuyết 3
Xác định biến loại turmalin trong pegmatite kim loại hiếm vùng Lục Yên trên cơ sở tính toán công thức hóa tinh thể. PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Thuyết
Nguồn gốc và điều kiện thành tạo của pegmatite kim loại hiếm vùng lục Yên, Yên Bái PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Thuyết
Đánh giá triển vọng khoáng sản kim loại kiềm hiếm vùng Lục Yên, Yên Bái và đề xuất hướng sử dụng PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Thuyết
Đặc điểm tinh thể-khoáng vật học và ngọc học đá quý saphir từ mỏ saphir mới phát hiện ở tỉnh Đăk Lăk PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khôi
Đặc điểm địa chất thành tạo và nguồn gốc đá mỹ nghệ ophicalcite khu vực Văn Chấn, Yên Bái PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khôi
Đặc điểm thành phần vật chất khoáng sản, quặng PGS. TS. Hoàng Thị Minh Thảo
Chất lượng khoáng sản về đề xuất công nghệ tuyển, chế biến PGS. TS. Hoàng Thị Minh Thảo
Đặc điểm khoáng vật và đặc tính kỹ thuật của khoáng sản PGS. TS. Hoàng Thị Minh Thảo
Nghiên cứu địa chất cấu trúc, kiến tạo, địa chất khu vực, sinh khoáng Nghiên cứu đặc điểm biến dạng dẻo PGS. TS. Nguyễn Văn Vượng
ThS. Lường Thị Thu Hoài
1
Nghiên cứu ứng dụng đồng vị phóng xạ xác định tuổi các sự kiện địa chất PGS. TS. Nguyễn Văn Vượng
ThS. Lường Thị Thu Hoài
1
Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc kiến tạo khu vực tây nam trũng sâu biển đông PGS. TS. Nguyễn Văn Vượng
ThS. Lường Thị Thu Hoài
1
Nghiên cứu biến động môi trường tầm tích khu vực đồng bằng Sông Cửu Long PGS. TS. Nguyễn Văn Vượng
TS. Phan Thanh Tùng
1
Nghiên cứu đặc điểm biến dạng của các loại đá kiến tạo (fault rocks) dọc theo đới đứt gãy TS. Bùi Văn Đông 1
Kiến tạo dầu khí
Địa hóa dầu khí
Đặc điểm thành phần, đánh giá chất lượng nguyên liệu khoáng, đặc biệt là khoáng sét
Trầm tích Đệ Tứ
Địa chất biển
Thạch học Dầu khí
Nghiên cứu địa chất khu vực đô thị Hải Phòng PGS. TS. Nguyễn Văn Vượng
TS. Phạm Nguyễn Hà Vũ
Nghiên cứu địa chất kiến tạo bể dầu khí (cho một bể cụ thể: bể Sông Hồng, Phú Khánh, Nam Côn Sơn, Tư Chính – Vũng Mây) PGS.TS. Nguyễn Văn Vượng 1
Nghiên cứu cấu trúc địa chất và triển vọng dầu khí bể ABC (Cửu Long, Phú Khánh, Hoàng Sa,…)- mỗi khóa luận chọn 1 điẻm TS. Nguyễn Thế Hùng < 3 SV
Giếng khoan ENRECA-3 và triểm vọng dầu khí của khu vực Đông bắc bể Sông Hồng. TS. Nguyễn Thế Hùng
Đặc điểm địa chất và tiềm năng dầu khí khu vực đảo Bạch Long Vĩ TS. Nguyễn Thế Hùng
Ứng dụng công nghệ địa không gian trong giám sát tài nguyên địa chất Nghiên cứu giám sát biến động cảnh quan môi trường các vùng khai thác khoáng sản sử dụng ảnh vệ tinh quang học PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hà 1
Cổ sinh, địa tầng, trầm tích Holocen Nghiên cứu đặc điểm Diatomeae trong trầm tích lỗ khoan/mẫu mặt để luận giải điều kiện thành tạo trầm tích TS. Nguyễn Thị Thu Cúc 1
Nghiên cứu điều kiện cổ khí hậu trong Holocen sử dụng phương pháp phân tích bào tử, phấn hoa (cho một vùng cụ thể: Hà Nội, Thái Bình, Tây Nguyên) TS. Nguyễn Thùy Dương 1
Nghiên cứu lịch sử phát triển môi trường trầm tích Holocen sử dụng phương pháp phân tích bào tử, phấn hoa (cho 1 vùng cụ thể: Hà Nội, Thái Bình, Hải Dương, Tây Nguyên) TS. Nguyễn Thùy Dương 1
Đặc điểm địa tầng Devon (của một vùng cụ thể: vùng Đồng Văn-Mèo Vạc, Cao Bằng, Quảng Bình) PGS.TS. Tạ Hòa Phương 1
Ứng dụng đồng vị bền nghiên cứu địa chất Phục hồi điều kiện cổ môi trường đồng bằng sông Hồng TS. Nguyễn Tài Tuệ 1
Địa chất ứng dụng Nghiên cứu tương quan giữa đặc điểm môi trường trầm tích biển và thành phần hạt vi nhựa TS. Lưu Việt Dũng 1
Địa chất môi trường
Địa hóa môi trường, sinh địa hóa
Địa sinh thái
Cấu trúc, kiến tạo và tai biến địa động lực
Nghiên cứu đặc điểm địa chất sinh thái vùng đất Tây Ninh đối với sự phát triển cây Cọc rào (Jatropha curcus L.) TS. Nguyễn Thị Hoàng Hà 1
Địa chất môi trường ven biển TS. Trần Đăng Quy 1
Ứng phó với biến đổi khí hậu trên cơ sở nghiên cứu Địa chất môi trường đới ven biển (lấy ví dụ cho 1 vùng cụ thể) GS.TS. Mai Trọng Nhuận 1

 

Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

STT Hướng nghiên cứu Đề xuất đề tài Người hướng dẫn Số lượng sinh viên
Tướng đá cổ địa lý
Thạch học trầm tich
Địa tầng phân tập
Quản lý tài nguyên
Nghiên cứu các giải pháp quản lý khoáng sản rắn vùng biển nông ven bờ các tỉnh từ Phú Yên đến Bà Rịa – Vũng Tàu. (Ghi chú: Mỗi khóa luận chỉ làm 1 tỉnh) PGS. TS. Đinh Xuân Thành 1-2 SV
Ảnh hưởng của hoạt động làng nghề đến chất lượng nước mặt sông Nhuệ tại tỉnh Hà Nam và định hướng các giải pháp quản lý TS. Trần Thị Thanh Nhàn 1
Quy hoạch không gian biển tỉnh Kiên Giang 1
Quy hoạch không gian biển tỉnh Khánh Hòa 1
Quản lý tài nguyên Địa chất Hiện trạng khai thác đá quý tại vùng mỏ Lục Yên và đề xuất biện pháp quản lý PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Thuyết 1
Ảnh hưởng của hoạt động khai thác đá trắng ở Lục Yên và đề xuất giải pháp giảm thiểu PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Thuyết 1
Đánh giá cảnh quan địa chất khu vực vườn quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình phục vụ phát triển du lịch TS. Bùi Văn Đông 1
Ảnh hưởng của khí phóng xạ radon tới hoạt động nhân sinh ở Cao nguyên đá Đồng Văn và đề xuất giải pháp giảm thiểu PGS.TS. Nguyễn Thùy Dương B 1
Đánh giá giá trị các di sản địa chất trong hệ thống hang động vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng PGS.TS. Nguyễn Thùy Dương B 1
Quản lý tài nguyên và môi trường vùng khai thác khoáng sản
Quản lý tài nguyên và môi trường làng nghề
Sử dụng bền vững tài nguyên
Ứng dụng viễn thám trong Quản lý tài nguyên và môi trường
Quản lý tài nguyên để ứng phó với tai biến, BĐKH
Đánh giá triển vọng khoáng sản kim loại kiềm hiếm vùng Lục Yên, Yên Bái và đề xuất hướng sử dụng. PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Thuyết 1
Đánh giá chất lượng kaolin vùng ABC PGS. TS. Hoàng Thị Minh Thảo 1
Đặc điểm thành phần vật chất sét vùng ABC và định hướng chế biến, sử dụng PGS. TS. Hoàng Thị Minh Thảo 1
Đề xuất phương án sử dụng hợp lý khoáng sét bentonit mỏ XYZ TS. Hoàng Thị Minh Thảo 1
Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên Nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ThS. Lường Thị Thu Hoài
PGS. TS. Nguyễn Văn Vượng
2
Sử dụng bền vững tài nguyên nước dưới đất PGS. TS. Nguyễn Văn Vượng
TS. Phan Thanh Tùng
1
Ứng dụng công nghệ địa không gian trong giám sát tài nguyên môi trường Nghiên cứu giám sát biến động chất lượng nước hồ Suối Hai bằng ảnh vệ tinh Landsat PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hà 1
Nghiên cứu giám sát biến động chất lượng nước hồNúi Cốc bằng ảnh vệ tinh Sentinel 2 PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hà 1
Đánh giá tác động biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai; Đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ lụt và biến đổi khí hậu; đánh giá, quản lý tổng hợp tài nguyên nước. Ứng dụng GIS và mô hình SWAT đánh giá ảnh hưởng thay đổi sử dụng đất đến lưu lượng dòng chảy lưu vực TS. Nguyễn Thị Hồng 1
Tích hợp GIS và AHP thành lập bản đồ phân vùng nguy cơ tổn thương lũ TS. Nguyễn Thị Hồng 1
Ứng dụng Viễn thám và GIS nghiên cứu quá trình biến động sử dụng đất do đô thị hóa TS. Nguyễn Thị Hồng 1
Tích hợp GIS và phương pháp phân tích đa chỉ tiêu (MCA) trong đánh giá thích nghi đất đai TS. Nguyễn Thị Hồng 1
Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý tài nguyên du lịch TS. Nguyễn Thị Hồng 1
Quản lý tài nguyên địa chất, Du lịch địa chất Nghiên cứu tiềm năng du lịch của các di sản địa chất tại các vùng Geopark, di sản thiên nhiên phục vụ phát triển bền vững TS. Nguyễn Thị Thu Cúc 2
Nghiên cứu đánh giá tài nguyên cảnh quan địa chất phục vụ phát triển du lịch bền vững (Cao Bằng, Hà Giang, Thanh Hóa, Phú Thọ, ) – mỗi khóa luận chọn một tỉnh GS.TS. Tạ Hòa Phương 1 SV
– Nghiên cứu đánh giá tài nguyên cảnh quan địa chất phục vụ phát triển du lịch bền vững (Bắc Kạn, Nghệ An, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình) – mỗi khóa luận chọn 1 tỉnh
– Nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý di sản địa chất tại một khu vực cụ thể
TS. Nguyễn Thùy Dương < 3 SV
Quản lý môi trường Nghiên cứu một số đặc tính (hóa học, vật lý, sinh học) của Diatomit nhằm ứng dụng trong việc cải tạo môi trường TS. Nguyễn Thị Thu Cúc 1
Quản lý tài nguyên ven biển và phát triển bền vững Đánh giá khả năng thích ứng của mô hình nuôi tôm sinh thái với biến đổi khí hậu ven biển tỉnh Thái Bình TS. Nguyễn Tài Tuệ 1
Lượng giá carbon lưu giữ trong hệ sinh thái rừng ngập mặn để quản lý bền vững TS. Nguyễn Tài Tuệ 1
Đánh giá chắt lượng nước biển ven bờ phục vụ quản lý công tác bảo vệ môi trường TS. Nguyễn Tài Tuệ 1
Đánh giá mô hình sử dụng tài nguyên ven biển đề xuất giải pháp phát triển bền vững TS. Nguyễn Tài Tuệ 1
Nghiên cứu giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên ven biển TS. Lưu Việt Dũng 1
Nghiên cứu mức độ ô nhiễm vi nhựa trong môi trường nước và trầm tích tại ven biển nhằm đề xuất giải pháp phát triển bền vững TS. Lưu Việt Dũng 1
Thích ứng biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu và phát triển các nguồn vốn

Đánh giá khả năng thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái TS. Lưu Việt Dũng 1
Nghiên cứu ảnh hưởng của đô thị hóa đến môi trường nhiệt tầng mặt quận Hà Đông, Hà Nội ThS. Nguyễn Thùy Linh 1
Nghiên cứu khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu của các hệ sinh thái ven biển TS. Lưu Việt Dũng 1
Nghiên cứu đánh giá lượng giảm phát thải khí nhà kính và hiệu quả kinh tế thông qua việc sử dụng khí sinh học từ hệ thống chăn nuôi tập trung tại xã Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội TS. Trần Thị Lựu 1
Nghiên cứu sự ảnh hưởng và khả năng chống chịu các nguồn vốn (Tự nhiên, Xã hội, cơ sở hạ tầng) trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Lấy VD ở Đồng bằng Bắc bộ TS. Dương Thị Toan 1
Quản lý tài nguyên và môi trường vùng khai thác khoáng sản
Quản lý tài nguyên và môi trường làng nghề
Sử dụng bền vững tài nguyên
Ứng dụng viễn thám trong Quản lý tài nguyên và môi trường
Quản lý tài nguyên để ứng phó với tai biến, BĐKH
Quản lý môi trường vùng khai thác và chế biến khoáng sản Pb-Zn Chợ Đồn (Bắc Kạn) TS. Nguyễn Thị Hoàng Hà 1
Quản lý tài nguyên đất ngập nước để ứng phó với dâng cao mực nước biển GS.TS. Mai Trọng Nhuận 1
Quản lý tài nguyên để ứng phó với tai biến trượt lở đất/lũ bùn đá GS.TS. Mai Trọng Nhuận 1
Quản lý môi trường làng nghề TS. Trần Đăng Quy 2
Đất ngập nước TS. Trần Đăng Quy 1

 

Ngành Kỹ thuật Địa chất

STT Hướng nghiên cứu Đề xuất đề tài Người hướng dẫn Số lượng sinh viên
Địa hóa môi trường biển Nghiên cứu đặc điểm địa hóa môi trường biển ven bờ TS. Nguyễn Tài Tuệ 2
Địa hóa sinh thái Nghiên cứu ứng dụng đồng vị bền trong nghiên cứu tích lũy độc tố theo chuỗi thức ăn biển TS. Nguyễn Tài Tuệ 1
Nghiên cứu xác định nguồn gốc carbon hữu cơ trong môi trường trầm tích biển TS. Lưu Việt Dũng 1
Địa chất môi trường
Địa chất tai biến (động đất, trượt lở đất, lũ quét, lũ bùn đá…
Địa chất sinh thái
Xử lý ô nhiễm môi trường
Ứng dụng viễn thám trong quản lý tài nguyên và môi trường
Công nghệ địa chất ứng phó với BĐKH
Công nghệ địa môi trường – địa sinh thái trong xử lý ô nhiễm môi trường; TS. Nguyễn Thị Hoàng Hà 1
Nghiên cứu, lựa chọn vùng đất tối ưu cho sự phát triển cây Cọc rào tại Việt Nam. TS. Nguyễn Thị Hoàng Hà 1
Đánh giá mức độ nguy hiểm do tai biến và khả năng ứng phó của hệ thống tự nhiên, xã hội khu vực Cửa Đáy ThS. Nguyễn Thùy Linh 1
Tài nguyên nước dưới đất Nghiên cứu diễn biến xâm nhập mặn nước dưới đất vùng ven biển tỉnh Thái Bình TS. Trần Thị Lựu 1
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường nước dưới đất tỉnh Thái Bình TS. Trần Thị Lựu 1
Tai biến Địa chất – Trượt lở Nghiên cứu sự thay đổi và ảnh hưởng của một số tính chất cơ lý của đất đến trượt lở trong mùa mưa TS. Dương Thị Toan 1
Tai biến Địa chât – Mât ổn định bờ sông bờ biển Nghiên cứu mất ổn định/biến động đới bờ TS. Dương Thị Toan 1
Không gian ngầm và xây dựng ngầm đô thị Phân vùng cấu trúc nền và đánh giá điều kiện Địa kỹ thuật – Môi trường phục vụ xây dựng ngầm một số khu đô thị Hà Nội (cac quận, huyện) PGS. TSKH. Trần Mạnh Liểu 1-2
Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian môi trường địa chất và công trình ngầm một số khu đô thị Hà Nội ( các quận, huyện ) phục vụ quy hoạch không gian ngầm và xây dựng công trình ngầm đô thị. PGS. TSKH. Trần Mạnh Liểu 1-2
Monitoring các hệ thống Địa – kỹ thuật Luận chứng hệ thống quan trắc Địa kỹ thuật – môi trường cho một số khu đô thị Hà Nội ( Các Quận, huyện: Long Biên – Gia Lâm, Sóc Sơn,…) PGS. TSKH. Trần Mạnh Liểu 1-2
Luận chứng hệ thống quan trắc lún mặt đất do khai thác nước ngầm ( hoặc do các hoạt động khác từ hệ thống kỹ thuật đô thị) đô thị trung tâm Hà Nội PGS. TSKH. Trần Mạnh Liểu 1-2
Địa chất công trình Nghiên cứu các vến đề liên quan đến biến đổi khí hậu, đặc biệt là các hình thế thời tiết cực đoan dưới khía cạnh địa kỹ thuật PGS.TS. Đỗ Minh Đức 1
Nghiên cứu tai biến địa chất dưới khía cạnh địa kỹ thuật và mô hình hóa (trượt lở đất, đá, lũ quét, lũ bùn đá, xói lở, bồi tụ bờ biển, bờ sông, cảng biển…). PGS.TS. Đỗ Minh Đức 1
Nghiên cứu địa chất công trình khu vực (đới ven biển, vùng đồng bằng, và núi, ) PGS.TS. Đỗ Minh Đức

1

 

Khoa Địa chất

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Đại học Quốc gia Hà Nội

Tin Liên Quan