Các chương trình trao đổi sinh viên năm học 2022 – 2023

Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học CHUO, Nhật Bản năm 2023

Thời gian học: – 1 năm từ tháng 4 năm 2023 đến hết tháng 1 năm 2024

 – Kỳ Xuân từ tháng 4 đến hết tháng 7 năm 2023.

 – Kỳ Thu từ 21/9/2023 đến hết tháng 1 năm 2024

Hình thức tổ chức: trực tiếp tại cơ sở đào tạo.

Quyền lợi: được miễn học phí và hỗ trợ tìm chỗ ở gần cơ sở đào tạo.

Chỉ tiêu: tối đa 2 chỉ tiêu trao đổi 1 năm hoặc 4 chỉ tiêu trao đổi 1 kỳ.

Điều kiện tham dự chương trình:

– Là sinh viên năm thứ hai hoặc năm thứ ba của ĐHQGHN.

– Có điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 2.8 trở lên (thang điểm 4).

– Có năng lực ngoại ngữ:

+ Tiếng Nhật: chứng chỉ Tiếng Nhật N3 trở lên đối với trình độ đại học và chứng chỉ tiếng Nhật N2 hoặc N1 đối với trình độ thạc sĩ.

+ Tiếng Anh: tối thiểu một trong các chứng chỉ IELTS 5.5, TOEFL iBT 72 hoặc tương đương.

Hồ sơ đăng ký:

– Mẫu đăng kí của ĐHQGHN;

– Bảng điểm tiếng Anh có xác nhận của đơn vị đào tạo;

– Chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu tham dự chương trình trao đổi của ĐHQGHN và đối tác;

– Các tài liệu theo yêu cầu của đối tác (xem chi tiết trong tài liệu gửi kèm công văn này và tại đường link bên dưới).

Chi tiết thông tin chương trình trao đổi, các đơn vị và sinh viên tham khảo tại https://www.chuo-u.ac.jp/english/admissions/exchange/semester-or-full-year/.

Địa điểm và hạn nộp hồ sơ: Các đơn vị đào tạo tổng hợp hồ sơ của sinh viên/học viên cao học và gửi về Ban Đào tạo, phòng B102 Khu Nhà Điều hành, Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc trước ngày 26/8/2022 (đối với trình độ thạc sĩ) và trước ngày 19/9/2022 (đối với trình độ đại học).

ĐHQGHN thông báo để các đơn vị đào tạo gửi thông tin, tư vấn cho sinh viên, xét chọn hồ sơ đáp ứng yêu cầu chương trình.

>>> Thông báo 2758/ĐHQGHN-ĐT

Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Kanazawa, Nhật Bản năm học 2023 – 2024

Thời gian học: 1 năm.

Hình thức tổ chức: trực tiếp tại cơ sở đào tạo hoặc trực tuyến.

Quyền lợi: được miễn học phí.

Chỉ tiêu: tối đa 2 chỉ tiêu.

Điều kiện tham dự chương trình:

– Là sinh viên năm thứ hai hoặc năm thứ ba của ĐHQGHN.

– Có điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 2.8 trở lên (thang điểm 4).

– Có năng lực ngoại ngữ:

+ Tiếng Nhật: chứng chỉ Tiếng Nhật N2 trở lên.

+ Tiếng Anh: tối thiểu một trong các chứng chỉ IELTS 5.5, TOEFL iBT 72 hoặc Cambridge English 160.

Hồ sơ đăng ký:

– Mẫu đăng kí của ĐHQGHN;

– Bảng điểm tiếng Anh có xác nhận của đơn vị đào tạo;

– Chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu tham dự chương trình trao đổi của ĐHQGHN và đối tác;

– Các tài liệu khác theo yêu cầu của đối tác (xem chi tiết trong tài liệu gửi kèm công văn này và tại đường link bên dưới).

Chi tiết thông tin chương trình trao đổi, các đơn vị và sinh viên tham khảo tại:

https://kuglobal.w3.kanazawa-u.ac.jp/eg/sie/program/short-term-exchange-programs-at-kanazawa-university-2023-2024/.

Địa điểm nộp hồ sơ: Các đơn vị đào tạo tổng hợp hồ sơ của sinh viên và gửi về Ban Đào tạo, phòng B102 Khu Nhà Điều hành, Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc trước ngày 05/10/2022.

ĐHQGHN thông báo để các đơn vị đào tạo gửi thông tin, tư vấn cho sinh viên, xét chọn hồ sơ đáp ứng yêu cầu chương trình.

 >>> Thông báo  2759 Thông báo chương trình trao đổi sinh viên quốc tế – ĐH Kanagawa, Nhật Bản

Tin Liên Quan