TS. BÙI VĂN ĐÔNG

THÔNG TIN CÁ NHÂN

TS. Bùi Văn Đông

Hướng nghiên cứu: Địa chất cấu tạo, Biến dạng

Thời gian công tác tại Khoa: Từ 2012 – nay

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Khoa học và công nghệ Địa chất, P.614, nhà T5, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: dongbv.102@gmail.com

Điện thoại:

Dong1

Công trình tiêu biểu

        Đới biến dạng dẻo thường xẩy ra ở phần xâu của thạch quyển, bao gồm các loại đá kiến tạo (Fault rock) với các đặc tính có thể lưu trữ thông tin về điều kiện và cơ chế hình thành của chúng. Do đó, nghiên cứu đặc tính của đá kiến tạo có thể giúp hiểu được sự phát triển của đới đứt gãy trong quá khứ.

        Đứt gãy Median Tectonic Line (MTL) là một đớt đứt gãy hoạt động lớn nhất trên đất liền ở phía đông nam của Nhật Bản từ kỷ Creta muộn. Sự tái hoạt động của đứt gãy MLT giải phóng năng lượng gây ra động đất, đặc biệt là trận động đất 7.0 M ở Kumamoto năm 2016.

        Sử dụng phương pháp Nhiễu xạ điện tử tán xạ ngược (EBSD) và Kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) để phân tích sự biến dạng trong nội tinh thể thạch anh có thể xác định được điều kiện và cơ chế biến dạng của các đá kiến tạo hình thành trong quá trình đứt gãy hoạt động.

Biến dạng trong nội tinh thể thạch anh dưới kính hiển vi điện tử truyền qua

 

Vi cấu tạo của tập hợp thạch anh bị biến dạng phân tích bằng Nhiễu xạ điện tử tán xạ ngược

Các bài báo khoa học và công trình nghiên cứu nổi bật

  • Dong Van Bui, Toru Takeshita, Shun Arai, Takafumi Yamamoto, Jun-Ichi Ando. Deformation Overprint During the Development of the Median Tectonic Line Fault Zone in Mie Prefecture, Southwest Japan: Evidences for Strain Localization. International Symposium Crustal Dynamics (ISCD-2), 2019.
  • Toru Takeshita, Dong Van Bui, Thomas Czertowicz, Shun Arai, Takafumi Yamamoto, Jun-Ichi Ando, Norio Shigematsu, Koichiro Fujimoto. Development of the Median Tectonic Line, Mie Prefecture, South-West Japan: A Possible Interpretation for Strain Localization and Softening. International Symposium Crustal Dynamics (ISCD-2), 2019.